Brahälla

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brah%C3%A4lla_-_KMB_-_16001000037066.jpg

Per Brahe d.y. hade införskaffat Näs säteri 1659 och på dess marker började Brahälla uppföras 1680. Uppmurningen sköttes av Måns murmästare från Hultbäcken i Bälaryds socken. Byggnaden uppfördes med skalmurar. 1681 inköptes spik för spåning av taket, vilket visar på att taket täcktes med träspån. Dock avled byggherren Per Brahe redan hösten 1680, varpå slottet indrogs till kronan under den reduktion som beslöts av 1680 års riksdag.

Brahälla uppfördes i ett våningsplan med förstuga, en stor sal och tre mindre kammare. Byggnaden hade även en källarvåning och en altan på taket, likt Brahehus.

I sin Smålandsbeskrivning 1770 skriver Samuel Rogberg att Brahälla “är ännu til tak och wäggar behållit“. I en dombok från 1795 berättas att bönder från Skog stulit tegel från byggnaden. År 1802 visar källorna att slottet ännu är intakt. Taket ska någon gång före 1857 ha blåst ned i sjön vid en storm. Efter detta utsattes byggnaden mer för vädrets påverkan.

År 1864 besökte Nils Månsson Mandelgren ruinen och befann alla väggar intakta, med undantag för den norra, där partiet över ett fönster rasat ner.

Ruinen genomgick restaureringar 1930–1932, 1961 och 2010.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Brah%C3%A4lla

Karta till Brahälla

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Brahehus

Per Brahe den yngre lät påbörja bygget av Brahehus 1637, men arbetet blev inte klart förrän i mitten av 1650-talet. Byggarbetet försvårades av att byggmaterialet, som till någon del utgjordes av lokal vätternsandsten, måste forslas uppför det branta berget. Ursprungligen var Brahehus tänkt som ett änkesäte åt Brahes maka Kristina Katarina Stenbock, men eftersom hon avled 1650 användes byggnaden istället […]

Stalpet

Stalpet är ett 20 meter högt vattenfall i Svartån i Aneby kommun, Jönköpings län. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCHYK4_stalpet?guid=8f130437-b92d-471e-b6e9-faf151ae66a4 Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stalpet

Skrällshål

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC224FF_skrallshal?guid=18f9a0b1-dc11-4557-a626-f67908144ad1

Visingsborg

Grunden till slottet lades på 1570-talet. Då hade den gamla borgen på Visingsö, Näs slott, varit ruin sedan länge och tre byar – Ströja, Vallby och Husaby – avhysts från området. För att bygga upp första delen av slottet användes tegel från klosterbyggnaderna i Alvastra och nystartat tegelbruk i Gränna. Slottet var byggt i fyrkant med fyra torn och vallgrav och fullbordades först på 1660-talet. Slottet hade också fyra […]

Slusastenen

Slusastenen är ett stort flyttblock öster om Tranås. Blocket vilar på en klippa så att en grotta bildas under blocket. Enligt traditionen kallas flyttblocket Slusastenen, efter en gubbe, Slusen som bodde i grottan om somrarna på 1860-talet. Namnet Slusen är ett öknamn, kanske på grund av klädseln. Han uppträdde oftast i fotsid kappa med ett rep […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *