Brattås kyrka

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Brattås kyrka är en grotta nordost om Angered. Grottans ingång hög men endast 40 meter bred. Efter ca 3,5 meter smalnar grottan och man kan ta sig ytterligare två meter in.

Källa: http://www.vattlefjall.net/lansk.htm

Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html

Karta till Brattås kyrka

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Mölle-Karls grotta

Mölle-Karls grotta ligger vid Holmesjön nordost om Göteborg. Det berättas att barn och fiskare har övernattat i grottan. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2D4JE Källa: https://minnen.se/tema/platser/10517 Källa: http://www.vattlefjall.net/lansk.htm

Björsöfallet

Björsöfallet är ett vattenfallet som ligger Björsjön nordost om Göteborg i Vättlefjällsområdet. Vattnet faller här över en klippa i en smal klyfta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3M09E_the-waterfall?guid=5bbdeaff-4acb-4a92-a409-c63939a12225 Källa: https://hemomkringvandring.se/2020/03/31/att-utforska-ett-nytt-hemomkring/

Göpås hål

Göpås hål är en liten grotta öster som Götebrog. Grottan utgörs av ett stenblock som fallit över en stor spricka i berget. Därigenom har det bildat en drygt tre meter lång tunnel skapats. Takblocket har blivit ristat med ett kors och en linje med en båge. Symbolerna har pekat ut riktning för äldre sockengräns (Bergum […]

Rannefallet

Rannefallet ligger öster om Angered där utflödet från Stora Mölnesjön passerar över en stenhäll på väg ner mot Lärjeån. Strax intill går en del av Bohusleden. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3HJRE_rannefallet?guid=5ced5158-d57f-4d0f-8ee9-bc7996637139

Lexby grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC19YG9

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *