Brattfallet

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Den vackra stenbron är från 1923, då väg byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCQM5T_brattfallet?guid=573cd8d1-99d9-4643-ac10-f385e09f382e

Karta till Brattfallet

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Munkebolssätern

Munkebolssätern är en övernattningsstuga som ligger i Åskakskölens naturreservat. Åskakskölen är ett variationsrikt våtmarkskomplex som främst består av stora vidder av olika typer av myr samt av skogbeväxta myrholmar och randskogar.

Muntersbergsgruvan

Muntersbergsgruvan ligger väster om Hagfors. Gruvan är ett gammalt kvartsbrott.

Fämtfallet

Fämtfallet är ett vattenfall som ligger i den norra delen av Värmland. Fallet ligger i vattendraget Fämtan och har en fallhöjd på 44 meter. Det finns en vandringsled på båda sidor av fallet, Fämtleden, som börjar och slutar ovanför fallet vid den övre Fämtbron. Leden korsar också Fämtan ca 3.5 km uppströms på en nästa 100 år gammal hängbro. Fämtfallet har länge utnyttjats till vattenkraft. Det finns lämningar efter flera olika kvarnar på plats. Det är både småkvarnar som ägts av bönderna runt om och större mer industriella kvarnar. Man kan även se resterna efter två kraftstationer som lades ner på 1940-talet. Utöver att nyttjas till vattenkraft så har Fämtan också använts s

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.