Brattfallet

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Den vackra stenbron är från 1923, då väg byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCQM5T_brattfallet?guid=573cd8d1-99d9-4643-ac10-f385e09f382e

Karta till Brattfallet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Fämtfallet

Det finns en vandringsled på båda sidor av fallet. Fämtleden börjar och slutar ovanför fallet vid den övre Fämtbron. Leden korsar också Fämtan ca 3.5 km uppströms på en nästa 100 år gammal hängbro tar dig över. Fämtfallet har länge utnyttjats till vattenkraft. Det finns lämningar efter flera olika kvarnar på plats. Det är både […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *