Brandtornet i Fundshult

Karta till Brandtornet i FundshultVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKorphålornaEtt naturreservat i Ydre kommun i Östergötland. I reservatet finns en ravin men en bäck i botten. Källa: https://hemomkringvandring.se/2020/06/04/naturreservatet-korphalorna-ydre/ Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Korph%C3%A5lorna Läs mer om Korphålorna härJätten Bules grottaJätten Bules grotta eller Bulegrottan som den också kallas är en 81 meter lång och 13 meter djup …

Gluggbergets brandtorn

Enligt uppgift ska Gluggbergets brandtorn fortfarande stå kvar men plattformen ska vara i dåligt skick, vet du mer så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes 1942 och är 16 meter högt och konstruerat i järn. Källa: https://www.facebook.com/magasinjarvso/posts/1214161975316108/ Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Gluggbergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenGrottan vid StenhamraGrottan vid Stenhamra ligger väster …

Södra Vålbergets brandtorn

Södra Vålbergets brandtorn byggdes under 1942 och står fortfarande kvar. Tornet är byggt i järn och är 16 meter högt. Källa: https://www.visitdalarna.se/sodra-valberget-vandringsled Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Södra Vålbergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenOrbergsgrottanOrbergsgrottan ligger längs Ljugarens södra strand nordost om Rättvik. Grottan är en sprickgrotta som är nästa 9 meter djup. Läs mer …

Almselbergets brandtorn

Almselbergets brandtorn byggdes under 1943 för brandbevakning. Tornet står kvar idag och är 12 meter högt och byggt i järn. Idag även tornet av Meselefors skoterklubb Snökristallen och på vinter finns skoterled förbi tornet. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/stor-almselberget.html Källa: https://www.facebook.com/130500564334977/posts/234579380593761/ Karta till Almselbergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenDopagrottanDopagrottan är en grotta som ligger på Dopaberget …

Sexbergets brandtorn

Sexbergets brandtorn byggdes under 1941 och för att brandbevakning skulle kunna utföras. Tornet är 12 meter högt och konstruerat i järn. Källa: http://www.aselebyar.nu/fredrika/index.php?expand=1&expand2=1&menuID=1274&pageID=1093&submenuID=1344&subpageID=1134 Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Sexbergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenFällforsFällfors är ett vattenfall som ligger i Lödgeälven väster om Umeå. Läs mer om Fällfors härBågalidens brandtornBågalidens brandtorn ligger i Bågalidens …

Lobergets brandtorn

Lobergets brandtorn står fortfarande kvar. Tornet som byggdes under 1941 är 16 meter högt och konstruerat i järn. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCP3FD_loberget?guid=f646061b-ca1a-4455-b48a-f8f31285119d Källa: http://www.botsmark.se/sites/default/files/File/Savaran%20med%20bifloden/_Loberget%20-%20OK.pdf Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Lobergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKrokbäcksfalletKälla: https://www.geocaching.com/geocache/GC6MZ4T_krokbacksfallet?guid=9eb6783f-dc14-41c3-819b-45740c69daaaLäs mer om Krokbäcksfallet härLobergsgrottanLobergsgrottan ligger mellan Skellefteå och Umeå sydost om Bygdsiljum. Grottan är total 100 meter lång och är …

Storåsens brandtorn

Storåsens brandtorn ska enligt uppgift fortfarande stå kvar, har du mer information så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes under 1939 som ett torn för att sköta brandbevakning. Konstruktioen är i järn och är 16 meter högt. Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1J6HJ_storasen?guid=02ca0c91-5d87-4e5e-889f-3632b10b9863 Karta till Storåsens brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenStorfallsforsenStorfallsforsen är ett vattenfall som …

Storbergets brandtorn

Storbergets brandtorn ska fortfarande stå kvar, har du mer information så skriv gärna en kommentar. Tornet byggdes troligen 1943 och är 16 meter högt. Men information är lite oklar då det finns flera berg som heter Storberget som har haft brandtorn. Karta till Storbergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenStorbofalletKälla: https://www.geocaching.com/geocache/GC8DJJH_storbofallet?guid=2d880f2d-946e-4efb-ae9f-fca3dd58109cLäs mer om Storbofallet …

Bågalidens brandtorn

Bågalidens brandtorn ligger i Bågalidens naturreservat. Tornet byggdes under 1939 för brandbevakning och är en 8 meter hög konstruktion i järn. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/bagaliden.html Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf Karta till Bågalidens brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenSexbergets brandtornSexbergets brandtorn byggdes under 1941 och för att brandbevakning skulle kunna utföras. Tornet är 12 meter högt och konstruerat i …

Digerbergets brandtorn

Enligt uppgift så ska Digerbergets brandtorn fortfarande stå kvar, har du mer information så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes 1938 och ska vara ett 8 meter högt torn byggt i järn. Källa: https://www.dt.se/artikel/traditionell-vandring-opp-pa-digerbergets-topp Karta till Digerbergets brandtornVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenFämtfalletDet finns en vandringsled på båda sidor av fallet. Fämtleden börjar och …