Lillråndafallet

Lillråndafallet oprecisa koordinater.. men här någonstans.. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/brovallvalen.html Karta till LillråndafalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenFallet i KvarnånFallet i Kvarnån ligger söder om Hede. Läs mer om Fallet i Kvarnån härGrottan i TorrbäcksdalenGrottan i Torrbäcksdalen ligger sydväst om Hede och är en mindre grotta som är ungefär 3 gånger 2 meter stor. Läs mer …

Penåsabäckens underjordiska lopp

Penåsabäcken lär ha ett underjordiskt lopp ungefär vid koordinatangivelsen. Utgå från körvägen 300 m S om Hulterstads kyrka. Följ den ca 2 km, sedan kompassgång. Karta till Penåsabäckens underjordiska loppVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenLinnes grottaLinnes grotta är en grotta som som går in i berget vid Hamnberget i det gamla brytningsområdet i Degerhamn …

Diamantbacken

Här någonstans ska finnas en fyndighet av bergkristall. Det pratas om i backen under kraftledningen. Platsen är baserad på inmutningar som gått ut. Källa: https://www.helahalsingland.se/artikel/ett-berg-med-flera-hemligheter Källa: https://www.facebook.com/mikaelreijer.se/posts/672282089782674 Karta till DiamantbackenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenBelsåstornetBelsåstornet är ett högt brandtorn på 20 meter som har en milsvid utsikt över de stora skogarna i Hälsingland. Läs …

Diamantberget

Enligt fornsök en riklig förekomst av bergkristall Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9b9426c6-18d5-4693-b009-7e66ddc68382 Karta till DiamantbergetVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenJättabergsportenJättabergsporten är en grotta som ligger söder om Hallsberg. Grottan är ungefär 2 meter hög och 3 meter djup. Det sägs att detta är porten in till fängelsehålan där en jätte hålls fången inne i berget. Läs mer …

Hållbogruvan

Bergkristallbrott Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/7e41a97d-273f-499b-b772-db8d3500cf72 Karta till HållbogruvanVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenFinnåfalletFinnåfallet ligger vid byn Finnsäter i Jämtland. Läs mer om Finnåfallet härKristallgruvan i OldenKristallgruvan i Olden ligger Jämtland. Mellan 1942 och 1946 bröts bergkristall i gruvan som användes till optisk industri. De största kristallerna var 2-3 decimeter stora och en stor del var 5-6 …

Småbergshögruvan

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d6928c8f-012f-462c-b4fe-799ea38d4805 Karta till SmåbergshögruvanVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKristallgruvan i OldenKristallgruvan i Olden ligger Jämtland. Mellan 1942 och 1946 bröts bergkristall i gruvan som användes till optisk industri. De största kristallerna var 2-3 decimeter stora och en stor del var 5-6 centimeter. Än idag går det att hitta kristaller i gruvan som drevs …

Grässlåtten

Bergkristallbrott, på flygbild ser det dock ut att ligga väldigt nära ett hus. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ec950d24-b7f7-4829-bea2-bb6847696ebc Karta till GrässlåttenVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenLångsåfalletLångsåfallet ligger i Jämtland nordost om Åre. Fallet ligger i Långsån innan den rinner ut i Yttre Oldsjön. https://www.instagram.com/p/9iOdGFQvI5/ Källa: Läs mer om Långsåfallet härKristallgruvan i OldenKristallgruvan i Olden ligger Jämtland. Mellan …

Glostensbergets kristallbrott

Litet bergkristallbrott, enligt fornsök finns kristaller kvar. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/f42975c3-bf30-4656-a1e4-ef454089c76f Karta till Glostensbergets kristallbrottVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenTegelgrottanTegelgrottan ligger norr om Trångsviken i Jämtland. Grottan startar med ett hål i marken och har två salar och totalt 80 meter gångar. Läs mer om Tegelgrottan härStorbergets brandtornStorbergets brandtorn ska fortfarande stå kvar, har du mer …

Långsjön

Ametistfyndighet Källa: https://www.mindat.org/loc-18560.html Karta till LångsjönVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenRövargrottanRövargrottan ligger norr om Västerås. Om Rövargrottan berättas att här gömde sig fredlösa bönder från Erik Nilsson Pukes här, som i mitten på 1400-talet tog sin tillflykt till grottan. Detta för att undkomma Karl Knutsson Bondes män. Läs mer om Rövargrottan härTyska kyrkanTyska kyrkan …

Granmurens fältspatsgruva

Fyndighet av citriner. Källa: https://issuu.com/jesper.ohlsson/docs/t_s_2-13_emag_/59 Karta till Granmurens fältspatsgruvaVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenRövargrottanRövargrottan ligger norr om Västerås. Om Rövargrottan berättas att här gömde sig fredlösa bönder från Erik Nilsson Pukes här, som i mitten på 1400-talet tog sin tillflykt till grottan. Detta för att undkomma Karl Knutsson Bondes män. Läs mer om Rövargrottan …