Penåsabäckens underjordiska lopp

Penåsabäcken lär ha ett underjordiskt lopp ungefär vid koordinatangivelsen. Utgå från körvägen 300 m S om Hulterstads kyrka. Följ den ca 2 km, sedan kompassgång. Karta till Penåsabäckens underjordiska loppVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenLinnes grottaLinnes grotta är en grotta som som går in i berget vid Hamnberget i det gamla …

Lustigkullagruvan

Källa: http://www.minehunters.de/index.php/altbergbau/gruvors-i-sverige/lustigkulla-gruvor#! Källa: http://www.baggbodykarna.org/gallery/browseimages.php?c=56&userid= Karta till LustigkullagruvanVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenDammbergsgruvanDammbergsgruvan ligger nordost om Ludvika. Här bröts mellan 1884 och 1917 bly och zink. Källa: http://minehunters.de/index.php/altbergbau/gruvors-i-sverige/lilla-dammgruvan Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/b7c7c5fb-Läs mer om Dammbergsgruvan härJätturngrottanJätturngrottan ligger i Jätturns naturreservat norr om Ludvika. På sjön Jätturns södra strand finns en grotta som har bildats …

Åsboberg

Källa: https://cargocollective.com/lagochlangsam/following/all/lagochlangsam/Asboberg Källa: http://tobbedj.blogspot.com/2012/02/gruvtur.html Källa: http://www.baggbodykarna.org/gallery/browseimages.php?c=106&userid= Källa: https://utforskat.se/?p=2096 Karta till ÅsbobergVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenSkärmarbodabergenSkärmarbodabergen är ett område med 180 grottor som ligger längs väg 50 norr om Örebro. Läs mer om Skärmarbodabergen härBlå grottanBlå grottan är en blockgrotta sydost om Nora. Grottan har ett djup på åtta meter och …

Gustavs stoll

Gustavs stoll finns här men det är oklart om det går att komma åt den. Källa: http://dalarnasmuseum.se/wp-content/uploads/Arkeologiskarapporter/arkrapporter2010/Odalf%C3%A4ltet-Gruvsj%C3%B6n-webb.pdf Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3ecc3ba5-72f5-440a-87d0-fb487b469855 Karta till Gustavs stollVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenMorfars ortMorfars ort eller Erkes fars ort som den också är känd, är en stollgång som hör ihop med Bensåsgruvorna. Här har brutits järn …

Kinne-Kleva gruva

Kinne-Kleva gruva är en alunskiffer gruva vid Kinnekulle. Alunskiffern bröts under första hälften av 1900-talet för att producera olja till försvaret. Observera att koordinaterna till denna platsen kan vara lite osäkra. Ingången ligger utanför staketet till trafikövningsplatsen. Källa: http://e4wikst2.byethost14.com/vgk/vgk_kinne-kleva_2007.htm?i=1 Karta till Kinne-Kleva gruvaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenBratteforsfalletBratteforsfallet ligger på Kinnekulle …

Kanske gruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/73b5c4ee-a678-40e4-be37-624aeaa2544c Karta till Kanske gruvaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenHultaby slottsruinHultaby slottsruin ligger vid Emåns inlopp väster om Vetlanda. Borgen är från 1200-talet och förstördes förmodligen i mitten på 1300-talet. Anläggningen består av ett borghus, en inre och en yttre borggård samt ca 19 husgrunder. Den inre borggården omges av en 5 meter hög …

Kanske gruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/49af0f47-ddd7-4bb5-82fe-9ab6663f60f6 Karta till Kanske gruvaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenÄsprilla koppargruvaÄsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången …

Kanske gruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c8b39737-5230-4923-8330-9da1c90ab127 Karta till Kanske gruvaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenÄsprilla koppargruvaÄsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången …

Kanske gruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/eb202094-93cc-488a-a788-6e8eca7ea628 Karta till Kanske gruvaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenÄsprilla koppargruvaÄsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången …

Kanske gruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/577e2b71-f942-48ec-8c3f-1420a8550f88 Karta till Kanske gruvaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenÄsprilla koppargruvaÄsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången …