Hedås grotta

Hedås grotta ligger på Tjörn. Grottan är en sprickgrotta börjar med en 8 meter lång gång, sedan sedan kan man åla sig in ytterligare 12 meter. Det berättas att 1725 ska en man som hette Hans Kock och var som till prästen Michael Kock gömt sig i grottan. Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html Källa: https://detvildagoteborg.se/tag/hedas-grotta/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5086ef95-139c-4399-89dc-babb61a644c4