Grottan på Ramsvikslandet

Grottan på Ramsvikslandet ligger väster om Hunnebostrand. Detta är dock inte någon grotta utan en sprängd tunnel. Området var tidigare I17 övningsområde och enligt uppgift är tunneln del i ett projekt från 1950-talet för att undersöka hur berget väl berget över skyddar vid explosioner. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC8101_dragons-dungeon?guid=95f9ba0e-bdee-448e-bc27-85df80887bc7 Källa: https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/grottor/grottan-pa-ramsvikslandet/

Nautanens kopparfält

Nautanens kopparfält består av fem olika gruvor som drevs mellan 1903 och 1908. Idag finns resterna kvar på platsen. Gruvorna på platsen hette Dagny, Hoppet, Maria, Fredrik och Max. Runt gruvor växte ett samhälle upp, efter att gruvan lagts ner så monterades byggnaderna ner och flyttades från platsen. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nautanen Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/60501d79-2191-468d-87b6-64f77dabb7c1

Gruvan i Lunndörrspasset

Gruvan i Lunndörrspasset ligger högt upp på den västra sidan av passet. Två gruvgångar finns på platsen, men är inte helt lätt åtkomliga. Den ena av de två gångarna är 27 meter lång. Gruvdriften avbröts helt enkelt på grund av gruvan otillgänglighet och svårigheter med ekonomin. Källa: https://ljungdalsfjallen.se/sevardheter/gruvhal-i-lundorrspasset/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/972370df-0e8d-48ad-97e8-defcc8e9c639

Silvergruvan i Hafsåsen

Vid Silvergruvan i Hafsåsen bröts på 1700-talet silver av ett bolags som hette Dals Bergssocietet. Brytningen visade sig dock olönsam och lades ganska snart ner. Idag finns en gruvgång kvar som går att besöka. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e99b2154-a8d4-4b62-b6ad-b85bbcece93b Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/hafsasen.html

Silverhöjdens koppargruva

Fyndigheten vid Silverhöjdens koppargruva gjordes 1704 och brytning startade 1705. Men redan 1710 lades gruvan ner då det enligt uppgift inte fanns någon malm kvar att bryta. Källa: https://turid.visitvarmland.se/sites/default/files/Filipstad/kopparleden.pdf Källa: http://www.filipstadsbergslag.com/gruvor/langban/stjarnbergets%20koppargruva/stjarnberget.html

Knuthöjdens kvartsbrott

Vid Knuthöjdens Kvartsbrott, även kallats Flintgruvorna, bröts fram till 1942 kvarts till Hällefors Bruk. Kvar på platsen idag finns själva brottet och en stollgång. Området passeras av vandringsleden Silverleden. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4E9ZF_flintagruvorna?guid=f7bd87da-0138-4937-846a-ce758de0243d Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/1e2b584d-2e0b-45aa-9152-2b876f35d824

Källargruvan

Källargruvan är en gammal koppargruva, idag går det att ser vackra utfällningar i den gamla gruvan. Här finns flera stollöppningar in i gruvan. Idag finns här en vandringled kallad Gruvrundan som förutom Källargruvan går förbi Storgruvan, Kattgruvan och Asphöjdsgruvan. Källa: https://varmlandsleder.se/vandringsleder/peckererundan/ Källa: https://www.visitvarmland.se/sv/gruvlig-historielektion-i-grasmark-varmlandsleden-gruvrundan

Mångshöjden storgruva

Mångshöjden storgruva ska enligt uppgift redan varit i drift 1564. Främst bröts här Kopparmalm, men även järnmalm. Verksamheten var igång till år 1900 då gruvan lades ner. Idag finns här en vandringled kallad Gruvrundan som förutom Storgruvan går förbi Källargruvan, Kattgruvan och Asphöjdsgruvan. Källa: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/2019/07/10/mangens-koppargruva-grasmark/ Källa: https://www.naturbilder.biz/storgruvan_o_kyrkoskogen.html Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/8977811b-380e-4d2d-9071-e59edf2a1405 Källa: https://www.visitvarmland.se/sv/gruvlig-historielektion-i-grasmark-varmlandsleden-gruvrundan