Vattenröret i Huskvarna

Vattenröret i Huskvarna är en rest av en äldre konstruktion som förde vatten till kraftverket nedanför. När det nya röret (som inte går att missa) byggdes togs de gamla rören bort. Men en del var en sprängd tunnel genom berget och har lämnats kvar. Det går att gå igenom röret, om än lite dubbelvikt. Enklaste …

Bollsbytunneln

Bollsbytunneln som hör till järnvägen Svanskogsbanan som är den kvarvarande delen av Åmål-Årjängs Järnväg. Tunneln som öppnades i december 1928 är 263 meter lång. Idag bedrivs ingen tågtrafik på sträckan, men det går att cykla dressin. Källa: https://jaaj.nu/ Karta till BollsbytunnelnVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenMjölkuddenMjölkudden är en övernattningsstuga med två …

Graversfors gamla tunnel

Graversfors gamla tunnel är en övergiven järnvägstunnel norr om Norrköping. När spåret drogs om 1964 övergavs tunneln. Källa: https://banvakt.se/katrineholm-aby-norrkoping-c/graversfors-gamla-tunnel/ Karta till Graversfors gamla tunnelVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenHammarbackstunnelnHammarbackstunneln är en sprängd tunnel som ligger norr om Norrköping. Tunneln är byggd som en del i ett projekt att föra vatten till …

Hammarbackstunneln

Hammarbackstunneln är en sprängd tunnel som ligger norr om Norrköping. Tunneln är byggd som en del i ett projekt att föra vatten till ett stensliperi nedströms. Troligtvis är tunneln byggt 1843 till 1844. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/63192cbd-8da0-436a-a56e-567d81ea81a6 Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCG5N0_hammarbackstunneln Karta till HammarbackstunnelnVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenGraversfors gamla tunnelGraversfors gamla tunnel är en …

Dvardalatunneln

Dvardalatunneln är en övergiven järnvägstunnel norr om Norrköping. Tunneln var en del av järnvägen mellan Katrineholm och Norrköping som invigdes 1866. Men den nya sträckningen som invigdes 1964 går i nya tunnlar. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCGHYH_dvardala-gamla-jarnvagstunnel Karta till DvardalatunnelnVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenÅgelsjöravinenÅgelsjöravinen är en klipprvin i Ågelsjöns naturreservat nordväst om Norrköping. …

Sulvikstunneln

Sulvikstunneln ligger strax utanför Sulvik väster om Arvika. Tunneln är en gammal järnvägstunnel som tillhörde DVVJ (Dal-Västra Värmlands Järnväg). Källa: http://www.bearroad.se/mitt-varmland-sulvikstunneln/ Karta till SulvikstunnelnVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenRövar Vites grottaRövar Vites grotta, eller Rövarkulan som den också är känd, är en grotta väster om Arvika. Grottan är ungefär 14 meter …

Hästholmsbron

Hästholmsbron ligger i Mjölby och var en del av Mjölby-Hästholmens järnväg. Runt 1990 upphörde trafiken och stora delar av spåret är rivet, men kvar finns bron. Det går att gå över bron, men den kan nog inte betraktas som säker. Källa: https://www.tidensgang.se/ostergotland/hastholmsbron/ Karta till HästholmsbronVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenLaggarpsgrottanLaggarpsgrottan är …

Täljstensberget

Täljstensberget är ett gammalt täljstensbrott norr om Töcksfors i Värmland. På platsen finns en kallmurad underjordisk kammare. Någon har också huggit upp ansikten i klippväggen. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d379e715-63b9-4bcf-9fe4-d9a821c0e865 Källa: https://geographica.se/wp-content/uploads/2021/05/rapport2020-1.pdf Karta till TäljstensbergetVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenGrottan i NavarsvikenGrottan i Navarsviken ligger strax sydväst om gränsen till Norge. Grottan är ungefär fem …

Ivanssons Bilskrot i Båstnäs

Ivanssons Bilskrot i Båstnäs ligger söder om Töcksfors i Värmland, nära den norska gränsen. Här startade bröderna Ivansson 1956 en bilskrot. En stor del av kunderna kom från Norge som innan de norska oljefyndigheter hade en pressad ekonomi. Bilskroten gick under många är bra, men när norrmännen under 1970-talet fick bättre ekonomi så gick det …

Tjurkö Båtkyrkogård

Tjurkö Båtkyrkogård ligger på Tjurkö i skärgården utanför Karlskrona. På platsen ligger flera båtar, men de största är Trossö, som använts för skärgårdtrafik i Stockholm och Karlskrona, och Carl som var i bruk fram till 1970-talet. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjurk%C3%B6_b%C3%A5tkyrkog%C3%A5rd Karta till Tjurkö BåtkyrkogårdVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenGrims hålorGrims hålor, även känt …