Målarklöva

Målarklöva, eller Kåpraklöva som den också kallas, är en small ravin eller klyfta som ligger vid Havstenssund väster om Tanum. Klyftan som bara är en meter bred är 100 meter lång och 10 meter djup. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Havstenssund Källa: https://www.facebook.com/spbtanum/posts/1274738206012219/ Källa: https://posit.se/minfo.php?id=28381

Jätteklåvan

Jätteklåvan är en ravin som ligger nordost om Munkedal. Ravinen är 125 meter lång och 25 meter djup. Ravinen är till största delen smal och bara en meter bred, men på mitten är den ungefär 3 meter bred. I ravinen finns flera stenar fastkilade. Källa: https://www.facebook.com/spbtanum/posts/1394448430707862/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/93636a5f-0ae3-4a87-b69b-68c062764e3d

Kungsklyftan

Kungsklyftan är en ravin som ligger i Fjällbacka på västkusten. Ravinen är en smal spricka i berget. En bit in i spricka sitter stora stenblock fastkilade över huvudet på en när man går genom sprickan. I Ronja Rövardotter filmen fick sprickan vara Vargklämman. Källa: https://www.dryden.se/2016/07/kungsklyftan-och-rovardotterns-vral/

Döda Fallen

Döda Fallen ligger i Avesta. För 7000 år sedan ändrade Dalälven sin fåra och de tidigare vattenfallen torrlades. I dag kallas de tre tidigare fallen Stora Helvetet, Lilla Helvetet och Södra Helvetet. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ae037d8a-ca9a-45ff-b1c8-f6421aff185b Källa: https://www.visitdalarna.se/boka/se-gora/1512410/d%C3%B6da-fallen/detaljer

Trollkyrkan

Trollkyrkan är en ravin i Säxbergs naturreservat sydväst om Mora. Ravinen är 250 meter lång, 10 meter djup och 50 meter bred. Enligt sägnen har trollen haft sin kyrka i ravinen. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/05f6d561-9252-472e-af15-7a84be42e75a Källa: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/mora/saxberg.html Källa: http://www.moraoutdoor.se/index.php/leder/beskrivning/saxberg-trollkyrkan

Gropomdal

Gropomdal är en ravin nordväst om Hudiksvall. Ravinen är ungefär 100 meter lång och i öster består den av en klippvägg. Platsen och namnet är känt redan från 1600-talet Källa: https://dellenportalen.se/norrbo/gropomdal-naturfenomen-i-norrbo/?fbclid=IwAR1gExiy0gjQ7ENsPdlNKHd3IflAfR_S00jFw60n-JeW4LRQQ1F0k91c8Jg Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9832bf6b-ee9b-40bc-8250-e90ac67bf543