Björkviks kyrkoruin

Björkviks kyrkoruin ligger mellan Katrineholm och Nyköping. Kyrkan är medeltida, men 1869 brann kyrkan och är nu en ruin. Källa: https://visitkatrineholm.se/medlem/bjorkviks-kyrkoruin/ Karta till Björkviks kyrkoruinVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenPustePers GrottaPustePers Grotta ligger vid Ålberga mellan Norrköping och Nyköping. Koordinaterna till grotta är inte exakta dock. Kan du bidra med exaktare …

Västerstads kyrkoruin

Västerstads kyrkoruin ligger söder om Hörby. Kyrkan byggdes i slutet på 1100-talet. I slutet på 1870-talet stod en ny kyrka klar och den gamla började förfalla. Källa: https://www.svenskakyrkan.se/hoerby/vasterstads-kyrkoruin Karta till Västerstads kyrkoruinVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenÄttestupan vid BokehallÄttestupan vid Bokehall ligger strax öster om Höör. Här finns ett 15 meter …

Ytterby gamla kyrka

Ytterby gamla kyrka eller Sankt Halvards kyrka som den tidigare kallades ligger sydväst om Kungälv. Kyrkan byggdes på 1100-talet, men efter att den nya kyrkan invigdes 1870 fick den gamla förfalla. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterby_gamla_kyrka Karta till Ytterby gamla kyrkaVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenVattenfallet i OrmoI Ormo naturreservat finns ett mindre vattenfall. …

Alvastra kloster

Alvastra kloster ligger vid Omberg norr om Ödeshög. Klostret grundades 1143 av munkar från det franska klostret Clairvuax. Klostret var aktivt fram till omkring reformationen 1530. Idag finns ruiner av klosterkyrkan och övriga klosterbyggnader på platsen. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster Karta till Alvastra klosterVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenRödgavels grottaRödgavels grotta ligger i …

Överhölö kyrkoruin

Överhölö kyrkoruin ligger söder om Södertälje. Kyrkan är från medeltiden men övergav och tilläts att förfalla någon gång i slutet på 1500-talet. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verh%C3%B6l%C3%B6_kyrkoruin Karta till Överhölö kyrkoruinVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenKlövängsgrottornaKlövängsgrottorna ligger söder om Södertälje. I berget finns sprickor och nischer och under block finns håligheter. Den största grottan …

Össeby kyrkoruin

Össeby kyrkoruin ligger nordost om Vallentuna. Kyrkan byggdes redan på 1200-talet och användes fram till 1837 då man slutade använda den. 1856 träffades kyrkan av blixten och brann. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sseby_kyrkoruin Karta till Össeby kyrkoruinVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenRövarbergsgrottanRövarbergsgrottan är en blockgrotta som ligger norr om Åkersberga. Grottan som är 4 …

Stjärnorps Slott

Stjärnorps Slott stod klart 1662 och uppfördes av greven och fältmarskalken Robert Douglas. Slottet eldhärjades den 12 maj 1789 och huvudbyggnaden har varit en ruin sedan dess. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rnorps_slott Karta till Stjärnorps SlottVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenBjärs grottorBjärs grottor ligger norr om Linköping. Jättarna Bjär och Skir bodde i forna …

Johannisborgs slottsruin

Johannisborgs slottsruin är resterna av Johannisborgs slott som började byggas 1613 som residens och skydd för Norrköping. 1719 brann slotts om ursprungligen har tre våningar och sex torn. Porttornet som finns på platsen återuppbyggdes 1934 under en restaurering. Källa: https://www.sfv.se/fastigheter/sok/sverige/ostergotlands-lan/johannisborgs-slottsruin/ Karta till Johannisborgs slottsruinVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenLjuragrottanLjuragrottan är en …

Föralinjen

Föralinjen var ett försök att skapa en försvarlinje, bestående av en kombination av kanal och krondike tvärsöver hela Öland. Planen var att den skulle gå mellan Djupavik på västsidan till Vässby på västsidan och i praktiken dela Öland. Projektet påbörjades under andra världskriget och tanken var att skapa att hinder för framryckande fientliga trupper. Vid Djupavik …

Lyckå slottsruin

Lyckå slottsruin är en rest från tiden då Blekinge var danskt. Lyckå slott var en danskt slott intill den lilla danska staden Lyckå stad. Lyckå stad nämns första gången 1449, då Blekinge delades in två län, Sölvesborgs och Lyckå. År 1545 fick länsherren i Lyckå, Ebbe Lnudsen Ulfelt en kungligt befallning att ”med det första, …