Morbäcksstugan

Morbäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger vid Fulufjällets nationalpark. Stugan är en perfekt plats att ta en rast på under din vandring eller skidtur i Fulufjällets nationalpark. Nationalparken är ett nästintill orört naturområde i södra delen av fjällkedjan och reser sig i form av en platå i landskapet, med branta sidor och platt upptill. Källa: …

Hemmeråsenstugan

Hemmeråsenstugan är en övernattningsstuga belägen på Hemmeråsen. Källa: https://www.instagram.com/p/BQDqjSRg5Sc/ Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.Karta till HemmeråsenstuganVisa positionen i Google MapsVisa positionen på Hitta.seÄventyr i närhetenNipstuganNipstugan är en övernattningsstuga som ligger i …

Nipstugan

Nipstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Stugan är en perfekt plats för friluftsliv och att uppleva naturen på nära håll. Städjan-Nipfjället naturreservat är ett fjällmassiv och naturreservat i norra Dalarna, i närheten av Idre fjäll. Här finns flera toppar att bestiga och vandring är omåttligt populärt i området. Städjan-Nipfjället är ett av …

Slagebäcksstugan

Slagebäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad551d48e/1611654428610/St%C3%A4djan_Nipfj%C3%A4llet_beslut_fullst_webversion-OBS.pdf Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till …

Ulandstugan

Ulandstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder och toppen Klutsjövålen i norr. Reservatet är ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad551d48e/1611654428610/St%C3%A4djan_Nipfj%C3%A4llet_beslut_fullst_webversion-OBS.pdf Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor …

Lövåsens raststuga

Lövåsens raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga natur- och friluftslivsvärden och är välbesökt av fjällvandrare, skidåkare, sportfiskare, fågelskådare, botanister och livsnjutare. Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/11/Grovelsjon-sparkarta.pdf Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer …

Oskarsstugan

Oskarsstugan är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har flera urskogar och myrområden med höga naturvärden och är välbesökt för friluftsliv, i synnerhet i anslutning till Grövelsjöns fjällstation och södra Kungsleden. Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/11/Grovelsjon-sparkarta.pdf Denna plats beskriver en vildmarksstuga. …

Olåns raststuga

Olåns raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat i Dalarna. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga naturvärden och är välbesökt av friluftslivsentusiaster. Långfjällets naturreservat är en del av Gränslandet som tillsammans med intilliggande skyddade områden – Rogen i Jämtland och Femundmarka …

Ockelbukoja

Ockelbukoja är en övernattningsstuga som ligger i Romboleden, Nordens äldsta pilgrimsled och en viktig förbindelse mellan två stora nordiska helgon: Olav den helige från Norge och heliga Birgitta från Sverige. Romboleden är en pilgrimsled från medeltiden och möter Jämt Norge-vägen vid riksgränsen mellan Sverige och Norge. Källa: https://www.facebook.com/groups/1710688195692272/permalink/4056442684450133/ Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene …