Tullefallet

Tullefallet är ett vattenfall som ligger där Tvärån rinner ut ur södra delen av Stora Härsjön. Här har tidigare funnits en kvarn. Källa: https://www.harryda.se/download/18.7b6a0dd5129d58d209480009669/1440081501550/Stora%20H%C3%A4rsj%C3%B6n%20och%20Tv%C3%A4r%C3%A5n.pdf Karta till TullefalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenGallhålanGallhålan är ett litet vattenfallet vid Landvetter öster om Göteborg, som kommer från en mindre bäck, är cirka 8 meter högt och helt …

Helvetesfallet

Helvetesfallet är ett vattenfall som ligger norr om Orsa. Vattenfallet ligger i en ravin med 30 meter höga och brant klippväggar. Över fallet finns en hängbro. Källa: https://visitorsa.se/aktiviteter-i-orsa/helvetesfallet/ Karta till HelvetesfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenVåmåstupetVåmåstupet ligger i Våmån nordost om Älvdalen i närheten av Torrlids fäbod. Vid sidan av fallet finns en gammal …

Skräddartorpsfallet

Skräddartorpsfallet ligger söder om Ludvika. Fallet ligger i Skräddartorpsån som är utflöde från Söndagssjön. Sträckan har tidigare varit en flottningsled. Källa: https://www.visitdalarna.se/skraddartorpsfallen Källa: https://stevesblogg.se/category/skraddartorpsfallet.html Karta till SkräddartorpsfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenGräsbergets brandtornDet är oklart när Gräsbergets brandtorn är byggt då det saknas i dokumentationen, vet du mer så lämna gärna en kommentar. Tornet …

Dalsjöfallet

Dalsjöfallet är ett vattenfall nedströms Dalsjön i Skuleskogen. Källa: https://susannelindsfoto.blogspot.com/2016/06/pa-tur-till-dalsjon-och-dalsjofallet.html Karta till DalsjöfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKungsgrottanKungsgrottan kallas även Skulegrottan eller Rövargrottan ligger på Skuleberget norr om Docksta. Grottan kan ses från vägen som en mörk fläck på Skulebergets nästa lodräta klippvägg. Det sägs att grottan användes av rövare på 1600-talet. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/c3e77e15-ad74-45a2-ac5a-e9853b497819 …

Dunkehallafallet

Dunkehallafallet är ett vattenfall i Dunkehallaån i Jönköping. Vattenfallet faller ner i Dunkehallaravinen. Karta till DunkehallafalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenProstkvarnsfalletProstkvarnsfallet är ett litet vattenfall i Jönköping. Fallet ligger i Dunkehallaån. Läs mer om Prostkvarnsfallet härHassafallHassafall är ett vattenfall som ligger söder om Jönköping. Vattenfallet ligger i Sandserydsån som på ungefär 2 km faller …

Prostkvarnsfallet

Prostkvarnsfallet är ett litet vattenfall i Jönköping. Fallet ligger i Dunkehallaån. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9c8c070f-58d6-4482-bf2e-894946cf4e5e Karta till ProstkvarnsfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenDunkehallafalletDunkehallafallet är ett vattenfall i Dunkehallaån i Jönköping. Vattenfallet faller ner i Dunkehallaravinen. Läs mer om Dunkehallafallet härHassafallHassafall är ett vattenfall som ligger söder om Jönköping. Vattenfallet ligger i Sandserydsån som på ungefär 2 …

Fällforsfallet

Fällforsfallet ligger i Byskeälven i byn Fällfors. I Fällfors finns också Sveriges första laxtunnel för att underlätta fiskens vandring. Källa: https://www.skelleftea.se/default.aspx?id=13828 Karta till FällforsfalletVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenKamsåfalletKamsåfallet är ett litet vattenfall i Kamsån. Fallet ligger i ett område med kala hällar där Kamsån rinner genom en ravin. Läs mer om Kamsåfallet härEliasgrottanEliasgrottan …

Gunnarvattsån

Gunnarvattsån är ett vattenfall vid Valsjöbyn. Källa: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WCys05awwwMv1JgAScHcUlyqIyDqeDuq&ll=64.06702118096146%2C14.16229396358009&z=14 Karta till GunnarvattsånVisa positionen i Google MapsÄventyr i närhetenRengsfalletRengsfallet ligger vid Valsjöbyn väster om Strömsund nära den norska gränsen. Fallet har en fallhöjd på 12 meter och är stort och mäktigt. https://www.instagram.com/p/BHHsOrtjixY/ Källa: Läs mer om Rengsfallet härHasslingsåfalletHasslingsåfallet är ett vattenfall som ligger väster om Strömsund. Fallet …