Dackes grotta

Dackes grotta, eller Dackestuu är en naturlig grotta under en stor sten som enligt traditionen användes av Nils Dacke vid sin flykt undan svenske kungens män.

Ett intressant minne från Dackes tid finns inom socknen, nämligen ”Dackestuu” i Hästmahult. Nils Dacke bodde efter sin återkomst från Tyskland i gården Flaken, vilken då tillhörde Torsås socken. Men sedan han där ånyo kom i konflikt med konung Gustav genom ett nytt fogdemord i Värnanäs och upproret, Dackefejden, tog sin början 1542, syntes han ha lämnat denna by och återkom först i samband med nederlaget och då som flykting. Krönikeskrivarna skildrar den upproriske bondehövdingens sista dagar och hans slutliga död i Rödeby skogar inte så långt från gränsen mellan Småland och Blekinge. En plats angiven som tillflyktsort för Dacke, nämligen ”Dackestuu”, vilken ligger på gården Hästmahults utmarker och utgörs av en ca 2,5 m hög sten, som under sig har en grotta. Denna grotta var för ungefär 75 år sedan ganska rymlig, men då kreatur ibland trängdes ner i den, fyllde gårdsägaren den med sten, så att den blev avsevärt mindre. Denna plats har århundraden utpekats som tillflyktsort för den landsflyktige Dacke. I slutet av 1700- och början av 1800-talen hittade man föremål och redskap i grottan. Sagesman för dessa uppgifter har varit änkefru Charlotta Peterson, Ledja, död i mitten på 1940-talet över 90 år gammal. Hon var själv bördig från Hästmahult och har uppgivit, att hennes föräldrar tagit vara på föremål och vapen, som man funnit i grottan.

Ovanstående text är hämtad ur folkskolläraren John-Erik Christiansson skrift om Gullabo socken.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCHRZF

Källa: https://web.archive.org/web/20160630052102/https://www.gullabo.se/gullabo/sevard/dackes_grotta/

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Dackes grotta

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Hallakaret

Hallakaret är en mindre grotta som bildat av flera klippblock. Enligt sägnen skall två män hamnat i slagsmål vid grottan, varvid den en slog ihjäl den andre.

Dackes Grotta

Dackes Grotta ligger sydväst om Torsås i Småland. Grottan är en mindre grotta under ett klippblock.

Fössingshus

Fössingshus är en grotta i södra Småland. Enligt sägnen har en man vid namn Fössing hållit sig dold i grottan, dit han flydde efter Dackeupprorets 1543,då han gjort sig skyldig till fogdedråp. Grottan är nämnd i Per Braheskrönika. Enligt en annan tradition var Fössing en mördare som på 1800-talet rymt från fängelset i Karlskrona.

Blommastugan

Blommastugan är en övernattningsstuga som ligger mellan Degerhyltan och Törnemåla i Torsås kommun i Kalmar län. Stugan har två sovplatser och ett dass. Vatten saknas och måste tas med och mat lagas på gasspis. Stugan är en av oändliga ideella timmar omhuldad och därför vacker stuga.

Lysebergsgrottan

Lysebergsgrottan som bildats av tre stora stenblock. Grottan är ca 4.5 meter lång och ca 2 meter bred. Enligt sägnen skall Karl XI har övernattat i grottan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.