Dynes ravin

En del av Dyröleden passerar genom Dynes ravin.  Dynes Ravin är en snäv passage på mellan två höga klippväggar. Längst nere i ravinen finns ett trädäck med bord och bänkar.

Källa: https://www.kuststigen.se/etapp/dyroleden

Karta till Dynes ravin

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Grottan på Älgön

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1XD2V

Sankt Eriks grotta

Sankt Eriks grotta är en grotta på Marstand som är tio meter bred och åtta meter djup. I denna grotta gömde sig Marstands befolkning under Tordenskiolds 1719 under det Stora nordiska kriget. Det finns även ytterligare en grotta på platsen, en nedre grotta kallas för “Fru Arvids sons sängkammare”. Här födde Fru Arvid under belägringen […]

Rävlingen

Rävlingen är en grotta på Marstand. Grottan är sju meter djup och tio meter bred, ingången begränsas av en kallmur. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9be3eb5d-5865-4740-ab03-c02366c20171

Grottan på Brattön

Grottan på Brattön är nog en av Bohusläns största, den har en smal öppning, men efter ett två meters steg ned till det släta golvet kommer du till en långsträckt sal med 10 m i takhöjd. Den löper långt, långt in, men om man inte är smal och vig är det svårt att veta var den slutar. Källa: […]

Hedås grotta

Hedås grotta ligger på Tjörn. Grottan är en sprickgrotta börjar med en 8 meter lång gång, sedan sedan kan man åla sig in ytterligare 12 meter. Det berättas att 1725 ska en man som hette Hans Kock och var som till prästen Michael Kock gömt sig i grottan. Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html Källa: https://detvildagoteborg.se/tag/hedas-grotta/ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5086ef95-139c-4399-89dc-babb61a644c4

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *