Fämtfallet

Fämtfallet är ett vattenfall som ligger i den norra delen av Värmland. Fallet ligger i vattendraget Fämtan och har en fallhöjd på 44 meter. Det finns en vandringsled på båda sidor av fallet, Fämtleden, som börjar och slutar ovanför fallet vid den övre Fämtbron. Leden korsar också Fämtan ca 3.5 km uppströms på en nästa 100 år gammal hängbro.

Fämtfallet har länge utnyttjats till vattenkraft. Det finns lämningar efter flera olika kvarnar på plats. Det är både småkvarnar som ägts av bönderna runt om och större mer industriella kvarnar. Man kan även se resterna efter två kraftstationer som lades ner på 1940-talet.

Utöver att nyttjas till vattenkraft så har Fämtan också använts som flottningsled under flera hundra år. Ungefär en kilometer uppströms från fallet passerar Fämtan genom en 60 meter djup ravin

Källa: https://visitvarmland.com/kultur-historia/natursevardheter/platser-54/famtfallet

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4mtfallet

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/7953dc13-61eb-4e86-b58b-d767cdcaedfb

Karta till Fämtfallet

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Digerbergets brandtorn

Enligt uppgift så ska Digerbergets brandtorn fortfarande stå kvar, har du mer information så lämna gärna en kommentar. Tornet byggdes 1938 och ska vara ett 8 meter högt torn byggt i järn.

Mangslidbergets brandtorn

Mangslidbergets brandtorn byggdes under 1943 för brandbevakning och är en konstruktion i järn.

Ryhällkammaren

Ryhällkammaren är en mindre grotta mellan Sysslebäck och Malungsfors. Grottan är fyra meter lång och enligt sägnen ska man offra en slant när man passerar grottan.

Vattufölle

Vattufölle är ett vattenfall som ligger i Tandövala naturreservat i västra Dalarna.

Brattfallet

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Den vackra stenbron är från 1923, då väg byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon. https://www.instagram.com/p/CAqgSyFHgRz/?utm_source=ig_web_copy_link Källa:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.