Fardume slott

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fardume_slott_02.JPG

Fardume slott är en ruin efter ett medeltida stenhus i Fardume i Rute socken på Gotland. Fardume slott ligger med utsikt över Fardume träsk och är en av de bäst bevarade större medeltida stenhusen på Gotlands landsbygd. Gården undersöktes arkeologiskt 1940-42.

Kastalen vid gården kallas Mynttornet och antas vara uppfört omkring år 1200. Den östra och bäst bevarade väggen kvarstår till tre våningars höjd, men kastalen antas ursprungligen ha varit ännu högre. Kastalen har sedan den förlorat sin funktion som försvarsbyggnad nyttjats som magasin för gården, och byggts samman med de övriga husen.

I backen nedanför kastalen finns en källarbyggnad som kallas Sören Norbys källare, ursprungligen en stenbyggnad i minst två våningar. Den västra delen av övervåningen är delvis bevarad, och har troligen inrymt en förstuga. Av det östra rummet, som troligen har varit husets stuga med eldstad och bakugn, finns bara fundamentet kvar.

Gården är i lokala traditioner förknippad med Søren Norby, troligen på grund av att hans söner ägde gården vid mitten av 1500-talet.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fardume_slott

Karta till Fardume slott

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Klint-Misens grotta

Klint-Misens grotta ligger nordväst om Slite på Gotland. Grottan är ungefär fem gånger två meter stor. Det sägs att att en person som hette Klint-Misen en gång bodde i grottan. Det berättas också att grotta en gång ledde till en källare i den närbelägna gården Klint.

Gothems kastal

Intill den Gothems kyrka finns en ruin efter ett medeltida försvarstorn, en så kallad kastal från 1100-talet. Den är fyrkantig och mäter nio meter i sida samt är 13 meter hög. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gothems_kyrka#kastal

Lummelundagrottan – The Karst Cave

Lummelundaån rinner på en sträcka av mer än 1,3 kilometer under jorden. Den rinner från Martebo myr och kommer fram ur bergklinten vid kusten genom en låg och bred grottlik mynning. Totalt har grottan en gånglängd på fyra kilometer, vilket gör den till Sveriges näst längsta grotta efter Korallgrottan i Jämtland. https://www.instagram.com/p/B9zord7gFPw/?utm_source=ig_web_copy_link Källa:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.