Föralinjen

Föralinjen var ett försök att skapa en försvarlinje, bestående av en kombination av kanal och krondike tvärsöver hela Öland. Planen var att den skulle gå mellan Djupavik på västsidan till Vässby på västsidan och i praktiken dela Öland.

Projektet påbörjades under andra världskriget och tanken var att skapa att hinder för framryckande fientliga trupper. Vid Djupavik finns idag en tunnel genom strandbanken kvar.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ralinjen

Karta till Föralinjen

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Björnöhus

Björnöhus började byggas av ägaren till Kråkerum, Svante Bielke. Han ville ha ett nytt imponerande slott med utsikt över Kalmarsund. När Svante Bielke avled 1609 fortsatte hans änka Elisabet Leijonhufvud bygget. I samband med Kalmarkriget raserades dock slottet och efter fredsslutet återupptogs inte bygget. Efter hennes död 1612 lämnades det att förfalla. Slottet uppfördes möjligen på platsen för ett äldre, medeltida stenhus.

Borgholms slottsruin

I slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn, en kastal, som snart omgärdades av en ringmur. Borgen byggdes under 1200-talets senare del och torde ha stått klar 1281.

Flakgrottan i Horns branter

Flakgrottan i Horns branter ligger på nordöstra delen av Öland. Klinten har rasat i stora flak som bildar flera mindre grottor.

Jungfrukammaren

Jungfrukammaren är en grotta på Blå Jungfrun som har en mycket smal ingången men ett imponerade inre.

Kyrkan

Kyrkan på Blå Jungfrun var tänkt som platsen för Verner von Heidenstams bröllop, men bröllop skedde istället Lervik på norra delen av ön. Själva grottan är 8 meter lång och mellan 2 och 5 meter bred.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.