Galtengrå

Galtengrå som ligger nordväst om Arkelstorp sägs vara en gammal ättestupa. Här finns en åtta meter bred och tio meter lång brant stupande klippa.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/486fe314-4203-439d-bc0c-a6bcb1a19d64

Karta till Galtengrå

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Fläskegraven

På Balsbergets sluttning finns en av Skånes största grottor. Gångar och salar har en total längd på 290 meter. De största rummen i dagens grotta är drygt 35 meter långa och upp till fem meter höga. En viss del av grottbildningarna är naturliga formationer som bildats genom att vatten löst ut lättvittrad kritkalkstenen som överlagrar urberget men de flesta hålor och gångar har bildats genom kalkstensbrytning. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC27GP0 Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Balsbergsgrottan Källa: https://vattenriket.kristianstad.se/balsberget/

Kastagropen

Kastagropen ligger i det nordöstra hörnet av Skåne och är en 900 meter lång ravin. Ravinen är mellan 25 och 40 meter bred och har 10 till 20 meter höga bergssidor. På västra sidan finns rasbranter av sten och stora block. Ett av dessa kallas Predikstolen. Detta utgörs av ett klipputsprång som är 6 meter högt och 7 meter brett.

Ugnsmunnen

Ugnsmunnen är en mindre grotta norr on Ivösjön. Grottan har bildats mellan två flyttblock. Flyttblocken är 5-8 meter höga. Öppningen mellan blocken är 2 meter bred och ungefär 1 meter hög och löper in och upp mellan blocken.

Snapphanegrottan

Snapphanegrottan i norra änden av Ivösjön består av tre större block som bildar ett grottliknande utrymme.

Ugnsmunnarna

Ugnsmunnarna är två stycken grottor på Ivö i Ivösjön nordost som Kristianstad. Grottorna är kalkstensgrottor och ligger i strandkanten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *