Göpås hål

Göpås hål är en liten grotta öster som Götebrog. Grottan utgörs av ett stenblock som fallit över en stor spricka i berget. Därigenom har det bildat en drygt tre meter lång tunnel skapats. Takblocket har blivit ristat med ett kors och en linje med en båge. Symbolerna har pekat ut riktning för äldre sockengräns (Bergum och Angered).

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/86323bc0-3144-469b-86db-1395475067cf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Göpås hål

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Grottan i Lexby

Grottan i Lexby ligger strax norr om Partille. Platsen är populär bland klättrare.

Stenkyrkan i Partille

Stenkyrkan, som även kallas Jättekyrkan, ligger i Partille strax öster om Bergsjön i Göteborg. Grottan är ungefär tolv meter lång och fem meter hög. Det berättas att grottan både varit tillhåll för tjuvar och gömställe för smuggelgods.

Rannefallet

Rannefallet ligger öster om Angered där utflödet från Stora Mölnesjön passerar över en stenhäll på väg ner mot Lärjeån. Strax intill går en del av Bohusleden.

Kåbäckens vattenfall

Kåbäckens vattenfall ligger i Partille där bäcken fallen över ett brantare parti på sin väg ner mote Säveån.

Grävlinghålet

Grävlinghålet, eller Grävlingegrytet i Utby, är en grotta som ligger i Göteborg. Grottan har ungefär 50 meter krypbara gångar, men kan vara lite blöt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.