Granatfyndighet

Källa: http://resource.sgu.se/produkter/k/k624-beskrivning-low.pdf

Karta till Granatfyndighet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Drakhålan

Drakhålan är en vertikal grotta i Halland. Ska du besöka grottan behöver du förutom lampa och hjälm ett rep. Grottan är den nästa grottan största i Halland efter Trollgrottan.

Sumpafallen

Sumpafallen ligger i Sumpafallens naturreservat sydväst om Ullared. Sumpafallen tillsammans med de tre andra forsarna som finns i naturreservatet är en del av Högvadsån.

Okome grotta

Grottan ligger i den branta sydostsluttningen av Krösnabjär. Området är storslaget med den branta bergssluttningen samt rasbranter och våtmarker vid foten. Grottan utgörs av ett stort blockparti som har sprängts loss från berget. Detta har bildat en 10 meter lång sprickgång med en bredd på upp till en meter och en höjd på som högst närmare 5 meter. På sina ställen har grottans väggar en roströd färgtoning orsakad av järnhalten i den gamla gnejsen. Grottan är en frostvittringsgrotta av det mer ovanliga slaget.

Björngrottan

Björngrottan ligger öster om Varberg.

Yngeredsforsen

Yngeredsforsen är en idag uppdämd fors nordost om Falkenberg. Idag rinner huvudfåran underjordiskt i en tunnel men klar på platsen finns resterna efter den tidigare fördämningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *