Grims hålor

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Grims hålor, även känt som Grims grottor ligger längst ut på Verkö i Karlskrona. I en stor samling klippor och klippblock har flera grottor i olika storlekar skapat. Några får man krypa in i andra krävs att man klättrar ner i, den största är stor nog att gå raklång i. På botten av flera grottorna kan det vara blött.

Skäggyxan från Grims hålor

I grottorna har det gjorts flera fornfynd bland annat en medeltida så kallad skäggyxa, en sköld i järn och en koskälla fylld med silvermynt. Skäggyxan förvaras idag på Livrustkammaren i Stockholm.

Det verkar som att ett äldre namn på Verkö under vikingstiden ska ha varit Grimsholm. Om grottan gett upphov till namnet eller om den istället döps efter platsen är oklart.

Grotta vid Grims hålor

Det sägs på sommaren bodde vikingahövdingen Grim (eller ibland är han en jätte) med sin dotter Thora i Grims hålor. På vintern bodde han på Grimskär i Kalmarsund, utanför Kalmar slott. Stenblocken som idag bildar Grims hålor ska enligt sägnen vara resterna efter Grims raserade borg.

Inifrån en grotta vid Grims Hålor
Inifrån en grotta vid Grims Hålor

Inspirerad av sägnerna om Grims hålor har Pehr Sparre skrivit “Thora, eller Grimsholmssaga”. Här finns och berättelsen om Grims hund att läsa. I Björkholmsballader berättar Sven-Öjvind Swahn:

Men dåu på Varkö bodde
enhyvding grym fast grann,
hans boning hette Kulan
och Grim, såu hitte han.
Han briende stora ilder
påu odden det du ser
och lerade såu båuter
att styra inåut her.
Och dåu dom seidan stytte
påu gronn och gick i kraus
såu kom dom grymma Grimmar
som gaumar ront itt aus:
Di hade stora klobbor
och slog vaur man ihjeil
såu fort och veil att ingen
hann beidja for sin sjeil:
Men fanns det nåugon kvinna
som syntes ong och grann
såu bleiv hon barjad onnan
och fyörd till Verkö lann.
Der fick hon seidan bliva
passopp åut grymme Grim
och fyöst ner hon vau gammal
såu fick hon reisa him.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Verk%C3%B6

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCMEJA

Källa: http://runeberg.org/nfck/0657.html

Källa: http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=38980&viewType=detailView

Källa: http://www.blekingemuseum.se/system/reports/pdfs/000/000/182/original/Historiska_uppgifter_kring_gatu-v%C3%A4gnamn_och_kvartersnamn_i_Karlskrona.pdf?1473948682

Källa: https://books.google.se/books?id=wezZDwAAQBAJ&pg=PT69&lpg=PT69&dq=Thora+eller+Grimsholms+saga&source=bl&ots=7hRYIKHC81&sig=ACfU3U0HYulXYJ09-z8Oci2E6BgDKen8HQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwi01My_tKbqAhVPXpoKHTu0DA4Q6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Thora%20eller%20Grimsholms%20saga&f=false

Karta till Grims hålor

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Lyckå slottsruin

Lyckå slottsruin är en rest från tiden då Blekinge var danskt. Lyckå slott var en danskt slott intill den lilla danska staden Lyckå stad. Lyckå stad nämns första gången 1449, då Blekinge delades in två län, Sölvesborgs och Lyckå. År 1545 fick länsherren i Lyckå, Ebbe Lnudsen Ulfelt en kungligt befallning att “med det första, […]

Snopps grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCV3CC Källa: http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/fmi/10101200170001

Ola Sonas grotta

Ola Sonas grotta ligger i Husberget utan för Bromåla i Blekinge. Grottan är ca 15 meter djup. En smal spricka i berget utgör öppningen, där innanför finns ett litet rum. Det finns även några mindre krypbara gångar. Berättelsen om Ola Sona Sunesson Kring Ola Sonas grotta finns många berättelser. När historien utspelar sig är oklart, […]

Anglestue

Lär hysa länets största grottsal på en genomsnittlig bredd av en meter, längden är tolv meter och höjden upp till åtta. Om någon lyckas forcera den smala sprickgången till Lilla Anglestue blir den totala grottlängden omkring 50 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1D0FM Källa: http://www.speleo.se/wp-content/uploads/2013/10/Grottor_i_Sverige_ed_1.pdf

Skaftaskärv

Inom en yta av 60×150 m är berghällen splittrad i ett system av ibland korsande flera meter djupa sprickor. I den centrala delen är de oftast öppna, men särskilt åt NV-NO finns flera kombinerade sprick- och blockgrottor. Längderna är 10-20 m, en större sal är ca 12 m lång, 4 m bred och 2 m […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *