Bustugegrottorna

Bustugegrottorna ligger mellan Färgelanda och Brålanda. Grottan är ganska stor och har två ingångar.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2H051

Källa: http://sundalsryr.se/?cat=15

Karta till Bustugegrottorna

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Rådanefors kvartsgruva

Rådanefors kvartsgruva ligger sydost om Färgelanda. Gruvan var i drift fram till 1970-talet.

Berghusgrottorna

Berghusgrottorna ligger sydväst om Färgelanda och består av två olika grottor. Den första grottan är fyra gånger nio meter och fyra meter hög. Den andra grottan är lite mindre och är tre gånger fyra meter och tre meter hög.

Käcke Påls grotta

Käcke Påls grotta, eller Käcke Påls ugn som den också kallas, ligger på Björnåseberget under ett antal klippblock. Sägnen berättar att 1880-talet ska en tjuv vid som hette Käcke Pål ha hållit till i denna grotta.

He-grottan

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Dalaborg

Dalaborg uppfördes år 1304 av de svenska hertigarna Erik och Valdemar Magnusson. Erikskrönikan beskriver hur traktens bönder under hårt tvångsarbete dag som natt tvingas bygga upp borgen åt hertigarna: "the gesto eth land som heter Dalaok bygdo ett hus heet Dalaborg.De bönder waro ey utan sorgh,ther skulle till bade bära och draghaoc ärwoda til bade näter och dagha" Dalaborg, eller Dalahus som det även kallades, var en del av hertigarnas expanderande vä

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *