Grottan på Vendelsö

Grottan på Vendelsö ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Grottan är en strandgrotta.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VB3D_vendelso-3?guid=0299fd34-9cba-446c-b01a-ffe6b5237ea7

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Grottan på Vendelsö

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Havsgrottan

Havsgrottan är en grotta vid havet söder om Åsa.

Borrås skåra

Borrås skåra är bergsskåra som är 10 meter djup, mellan 0.5 och 2 meter och 100 meter lång. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning.

Kungsgrottan

Kungsgrottan ligger vid foten av Snapphanehyllan i Hjärne naturreservat norr om Varberg. Grottan har fått sitt namn efter att Oskar II och kronprins Gustav Adolf besökt platsen och skrivit sina namn i grottan.

Jyta Sköra

Jyta Sköra är en grotta som ligger söder om Kungsbacka. Grottan är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter.

Tjuvastugan

Tjuvastugan är en sju meter lång grotta. Om grottan berättas att den siste mannen att avrättas på avrättningsplatsen i Kungsbacka, använde denna grotta som gömställe.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.