Grottan på Vendelsö

Grottan på Vendelsö ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Grottan är en strandgrotta.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VB3D_vendelso-3?guid=0299fd34-9cba-446c-b01a-ffe6b5237ea7

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Grottan på Vendelsö

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Havsgrottan

Havsgrottan är en grotta vid havet söder om Åsa. Kanske något tveksamt om den faktiskt kan kallas grotta då en saknar riktigt tak.

Jon Rings gömma

Jon Rings gömma är en blockgrotta sydost om Frillesås. Grottan är en smal grotta och det krävs att man ålar sig in i den ca tre gånger långa grottgången. Det sägs att grottan använts som gömställe av tjuven Jon Ring som avrättades i Karl XI:s närvaro.

Borrås skåra

Borrås skåra är bergsskåra som är 10 meter djup, mellan 0.5 och 2 meter och 100 meter lång. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning.

Skomakarekammaren

Skomakarekammaren är en grotta norr om Varberg. Grottan består av en smal krypgång som leder in till ett litet grottrum.

Skomakarstuan

Skomakarstuan är en grotta vid kusten norr om Varberg. Från klippan har ett block släppt och en U-formad gång har bildats, ungefär 2 meter av gången är tänkt av ett block som utgör tak.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.