Grottan på Vendelsö

Grottan på Vendelsö ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Grottan är en strandgrotta.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VB3D_vendelso-3?guid=0299fd34-9cba-446c-b01a-ffe6b5237ea7

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Grottan på Vendelsö

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Havsgrottan

Havsgrottan är en grotta vid havet söder om Åsa. Kanske något tveksamt om den faktiskt kan kallas grotta då en saknar riktigt tak.

Borrås skåra

Borrås skåra är bergsskåra som är 10 meter djup, mellan 0.5 och 2 meter och 100 meter lång. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning.

Kungsgrottan

Kungsgrottan ligger vid foten av Snapphanehyllan i Hjärne naturreservat norr om Varberg. Grottan har fått sitt namn efter att Oskar II och kronprins Gustav Adolf besökt platsen och skrivit sina namn i grottan.

Jyta Sköra

Jyta Sköra är en grotta som ligger söder om Kungsbacka. Grottan är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter.

Tjuvastugan

Tjuvastugan är en sju meter lång grotta. Om grottan berättas att den siste mannen att avrättas på avrättningsplatsen i Kungsbacka, använde denna grotta som gömställe.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.