Snapphanegrottorna

Snapphanegrottorna ligger väster om Mörrum. Här finns två grottor vars ingångar ligger ca 10 m från varandra och vars inre har viss kontakt.

Den första grottan har en ingång från en smal avsats 2-2,5 meter ovan mark i en brant bergssida. Grottan är ca 5 meter lång och 2,5-4 meter hög, med sluttande bergväggar och tak. För att komma in i grottan måste man hoppa ner ca 2,5 m från ingången.

Den andra grottan, 10 m nordost om den första har en ingång i marknivå. Grottan består av en vinklad gång, 8 meter lång och 2-3 meter hög. Gången smalnar av längst in och har en inåt lutande bergvägg i och saknar tak, förutom ett par block ovan och vid ingången.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/416358cf-45ae-40f7-ae39-2e830fca64df

Källa: https://greater-copenhagen.se/snapphanegrottorna/

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Snapphanegrottorna

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Skinsagylets hålor

Skinsagylets hålor är en blockgrotta på Ryssberget norr om Sölvesborg. Grottan ligger i ett stråk med stora block och är ungefär 10 meter lång.

Notvalla Kyrka

Notvalla Kyrka eller Notvalls Kyrka är en mindre blockgrotta som ligger i Karlshamn.

Lohallen

Lohallen är en grotta som ligger söder om Olofström. Grottan är en blockgrotta som är ungefär 3 gånger 1.5 meter stor och 1-2 meter hög. Grottan sägs ha fungerat som gömställe för snapphanar under de Svensk-Danska krigen.

Valhall

Valhall ligger vid sjön Orlunden väster om Olofström och sägs ha fungerat som ättestupa. Här finns en 40 meter hög klippa som störtar med mot Orlundens vatten. Källa: https://attestupor.com/2014/02/19/106-valhalla-walhall-orlunden-orlundssjon-vallsjon-wallsjon-ja%cc%88msho%c

Valberget

Valberget som ligger nordost om Karlshamn sägs ha fungerat som ättestupa. Här finns en klippa som idag framförallt används till repklättring.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.