Gruvbergsstollen

Gruvbergsstollen (ASG11252) vid koordinat 6743510/509580 är en ca 2 ×2 m stor, oval stoll bruten från foten av Gruvberget mot nordöst i riktning mot Sommar- och Gruvbergsgruvorna. Det är ovisst om stollen har drivits ända fram till dessa eller inte. I sluttningen nedanför stollmynningen ligger en ca 300 m3 stor varphög med ymnig magnetkis samt något magnetit och spår av kopparkis i amfibolskarn, som omges av grå metavulkanit. En handstuff, tagen ur varphögen i samband med den nu genomförda inventeringen har analyserats kemiskt. Analysen visar bl.a. 0,76 ppm Ag, <0,2 ppm Au, 915 ppm Cu, 17,7 % Fe och 8,2 % S

Källa: http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm139-rapport.pdf

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e158b394-fa8d-495f-a1fd-03bcc5fb27af

Karta till Gruvbergsstollen

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Öl-ällen

Öl-ällen är en grott väster om Tamptjärn. Grottan är ca 25 meter lång. Källa: Svenska Grottor

Grottan i Gråhålsberget

Grottan i Gråhålsberget ligger väster om Bjursås och är 3 meter lång, 0.5 meter bred och 2 meter hög. Enligt sägnen ska en soldat, som gömt sig för fienden i grottan och svultit ihjäl på platsen. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1WW7V Källa: Svenska Grottor Källa: http://axotron.eu/photo/2007/2007-06-29_Grahalet/index.html

Styggforsen

Styggforsen som ligger norr om Rättvik är 36 meter högt och fallet bildar en djup klyfta i berggrunden. Vid fallets fot finns en grotta, “Trollhålet”. En promenadstig leder från parkeringen runt fallet och förbi “Trollhålet”. Vid parkeringen finns också en kaffestuga med servering sommartid. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Styggforsen Källa: https://www.visitdalarna.se/boka/se-gora/1495778/styggforsen/detaljer Källa: http://scriptorumdixi.blogspot.com/2014/06/trollhalans-hemlighet.html

Uvhålet

Uvhålet är en grotta som ligger på Djurmoklack nordväst om Borlänge. Grotta ligger på en bergsvägg och syns från vägen. Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf Källa: https://www.visitdalarna.se/boka/se-gora/1498004/djurmoklack/detaljer Källa: https://www.visitdalarna.se/djurmoklack

Södra Vålbergets brandtorn

Södra Vålbergets brandtorn byggdes under 1942 och står fortfarande kvar. Tornet är byggt i järn och är 16 meter högt. Källa: https://www.visitdalarna.se/sodra-valberget-vandringsled Källa: http://brandhistoriska.org/wp-content/uploads/2020/02/Brandtorn.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *