Guldsmedshyttans Silvergruvor

Guldsmedshyttans Silvergruvor ligger norr om Lindesberg. Gruvorna var under 1800-talet en betydande Silver- och Blyproducent. På platsen finns en stollgång som leder in till en av gruvorna.
Det berättas att när isen legat tjock i gruvan har det ordnats skridskofest i gruvan och då har stollgången fungerat som ingång.

Källa: http://www.geopedagog.se/tag/guldsmedshyttan/

Källa: http://www.bergsbruk.se/Vastmanland/gsmhyttan.htm

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e785280e-e9ac-49a2-b2b9-a8b0ab720725

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Guldsmedshyttans Silvergruvor

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Blankagruvan

Blankagruvan är en gammal gruva som ligger mellan Lindesberg och Kopparberg. I gruvan har man brutit järnmalm från 1500-talet fram till 1970 då gruvan lades ner. Källa: http://www.filipstadsbergslag.com/gruvor/persberg/gasgruvefaltet.html Källa: http://www.baggbodykarna.org/gallery/browseimages.php?c=81

Röbergstjärn

Röbergstjärn är en övernattningsstuga belägen i Kindla. Naturreservatet Kindla är ett av de största naturreservaten i Örebro län och är över 900 hektar stort. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I naturreservatet finns vandringsleder och flera rastplatser.

Klosstjärns kolarkoja

Klosstjärns kolarkoja är en övernattningsstuga belägen i Kindla. Naturreservatet Kindla är ett av de största naturreservaten i Örebro län och är över 900 hektar stort. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I naturreservatet finns vandringsleder och flera rastplatser.

Kindlamossens stuga

Kindlamossens stuga är en övernattningsstuga i Kindla naturreservat. Naturreservatet Kindla är ett av de största naturreservaten i länet och är över 900 hektar stort. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I naturreservatet finns vandringsleder och flera rastplatser. Stora delar av området får man dock upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass.

Kaveltorps gruvfält

Kaveltorps gruvfält ligger i utkanten på Kopparberg. Här bröts bland annat kopparmalm från omkring 1640 fram till att gruvan slutligen lades ner 1971. Källa: http://minehunters.de/index.php/altbergbau/gruvors-i-sverige/kaveltorp-gruvor Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaveltorp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.