Gummekulla ättestupa

Gummekulla ättestupa väster om Emmaboda ligger på ett berg norr om gården Gummekulla.

Följande berättas: “Uppe på sydsidan av berget ligger en gammal offerkälla. Flera mynt från både äldre och nyare tid har hittats där. Offerkällor med syd- eller nordläge, samt vatten från dem, ansågs ha en bättre verkan mot krämpor och sjukdomar, än källor med öst- eller västläge. Som ett tack för vattnet i källans helande och botande verkan offrade man mynt till ”Källans ande” eller Gud, en mycket gammal sed och bruk, med rötter långt tillbaka i hedentid.

Källan som ligger på bergets södra, ganska rundade sida, är en stor kontrast om man tar sig upp till toppen, där berget stupar brant ner med stenar och moras. På norra sidan kan det ha varit en så kallad ättestupa. Ättestupan var den plats där man under hedentid bragte gamla och orkeslösa om livet, genom att knuffa dem utför ett bergsstup i oländig terräng, där de slog ihjäl sig.”

Källa: https://www.glasriket.se/sv/kulturen/kultur-historia

Källa: https://attestupor.com/2014/02/11/97-gummekulla-berg-ljuder-konga-kalmar-sma%cc%8aland/

Karta till Gummekulla ättestupa

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Bläsemålatjuvens grotta

Här sägs den berömda Bläsemålatjuven ha bott ibland på sommaren (ca 1840). Han var känd för att på bl a Flädingstorp gård lura ut folket när herrskapet var på julotta genom att släppa ut djuren. När de hade fullt upp med att fånga in djuren igen gick han in och åt sig mätt. Han lär […]

Klostergrottan

Ett intressant minnesmärke från äldsta tider är Klostergrottan i Flishult. Grottan utgör en naturlig bildning i urberget genom att att stort klippblock förefaller har pressats ut ur en klippvägg och lämnat efter sig ett stort hålrum med ett utskjutande tak. Grottan som alltså är helt öppen framtill är ca 6 meter bred och 3.5 meter […]

Carls gap

Carls gap är en grotta som bildats under tre flyttblock. Grottan är 4 meter bred och 3 meter lång. Enligt sägnen ska grottan fått sitt namn efter en soldat, Carl, som ledat här och bevakat gränsen mellan Sutaremåla och Totasjö. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/46d4c343-d002-4fdb-ba93-d151b84b77bb

Rövarehålan

Rövarehålan ligger mellan Holmsjö och Vissefjärda på gränsen mellan Småland och Blekinge. Grottan utgörs av ett stort stenblock, i vars norra sida det är ett hål i marken, som leder nertill en stor håla. Det sägs att på 1920-talet gick en ko ner sig i hålet. Bonden fyllde då igen hålet med stora stenar. Men […]

Pinnö trollhallar

Pinnö trollhallar är en mindre grotta som ligger nordost om Tingsryd. Det sägs platsen att en gång i tiden varit bostad åt trollen. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/dcf34c6d-4fef-4e0c-b539-47eb7dd0b075 Källa: Eget besök på platsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *