Gummekulla ättestupa

Gummekulla ättestupa väster om Emmaboda ligger på ett berg norr om gården Gummekulla.

Följande berättas: ”Uppe på sydsidan av berget ligger en gammal offerkälla. Flera mynt från både äldre och nyare tid har hittats där. Offerkällor med syd- eller nordläge, samt vatten från dem, ansågs ha en bättre verkan mot krämpor och sjukdomar, än källor med öst- eller västläge. Som ett tack för vattnet i källans helande och botande verkan offrade man mynt till ”Källans ande” eller Gud, en mycket gammal sed och bruk, med rötter långt tillbaka i hedentid.

Källan som ligger på bergets södra, ganska rundade sida, är en stor kontrast om man tar sig upp till toppen, där berget stupar brant ner med stenar och moras. På norra sidan kan det ha varit en så kallad ättestupa. Ättestupan var den plats där man under hedentid bragte gamla och orkeslösa om livet, genom att knuffa dem utför ett bergsstup i oländig terräng, där de slog ihjäl sig.”

Källa: https://web.archive.org/web/20210410141248/https://www.glasriket.se/sv/kulturen/kultur-historia

Källa: https://attestupor.com/2014/02/11/97-gummekulla-berg-ljuder-konga-kalmar-sma%cc%8aland/

Karta till Gummekulla ättestupa

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Karl-Oskarstugan

Karl-Oskarstugan är en övernattningsstuga som ligger längs Utvandrarleden i Småland.

Bläsemålatjuvens grotta

Bläsemålatjuvens grotta ligger väster om Vissefjälda. Här sägs den berömda Bläsemålatjuven ha bott ibland på sommaren runt år 1840. Han var känd för att på bla Flädingstorp gård lura ut folket när herrskapet var på julotta genom att släppa ut djuren. När de hade fullt upp med att fånga in djuren igen gick han in och åt sig mätt. Han lär ha varit bygdens Robin Hood-figur, som tog från de rika och gav till de fattiga

Klostergrottan

Klostergrottan ligger öster om Tingsryd. Grottan är helt öppen framtill är ca 6 meter bred och 3.5 meter djup och har höjden 2 - 3 meter. Grottan utgör en naturlig bildning i urberget genom att att stort klippblock förefaller har pressats ut ur en klippvägg och lämnat efter sig ett stort hålrum med ett utskjutande tak. Det utpressade stenblocket ligger framför öppningen som ett bord.

Carls gap

Carls gap är en grotta som bildats under tre flyttblock. Grottan är 4 meter bred och 3 meter lång. Enligt sägnen ska grottan fått sitt namn efter en soldat, Carl, som ledat här och bevakat gränsen mellan Sutaremåla och Totasjö.

Sutaremåla skreva

Sutaremåla skreva är en mindre sprickgrotta i norra Blekinge. Grottan som är sju meter lång ligger i en 20 meter lång öppen skreva som har smala sidogångar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.