Hällingsåfallet

Vid Hällingsåfallet störtar Hällingsån utför ett drygt 40 meter högt fall. Vattnet sprutar ner i Sveriges längsta kanjon. På vintern bildas väldigt spännande och underliga isblock med konstiga former.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2D5MR_hallingsafallet?guid=f3c04a5d-b633-4414-b1f5-f07f62d0dce3

Karta till Hällingsåfallet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Hällingsåfallets kanjon

Ån forsar vidare genom en 800 meter lång kanjon. Den djupa klyftan är troligen en sprickzon i skifferberget som vidgats under den senaste istidens avsmältning för cirka 9 000 år sedan. Mellan de branta och över 50 meter höga klippväggarna står en ständig vattendimma. Den fuktiga miljön har gett upphov till en särpräglad moss- och lavflora. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llings%C3%A5fallet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *