Hällingsåfallet

Hällingsåfallet skapar då ån forsar ner i en djup 800 meter lång kanjon. Den djupa klyftan är troligen en sprickzon i skifferberget som vidgats under den senaste istidens avsmältning för cirka 9 000 år sedan. Mellan de branta och över 50 meter höga klippväggarna står en ständig vattendimma. Den fuktiga miljön har gett upphov till en särpräglad moss- och lavflora.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llings%C3%A5fallet

Karta till Hällingsåfallet

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.