Hålorna i Fruberget

Grottan som kallas Hålorna i Fruberget är en sprickgrotta. En nisch som är 4 meter hög och 7 meter berg med öppningen åt öster. 2 meter in i grottan sänks takhöjden till 1-1.5 meter.

Enligt en sägen bodde frun som var jättarna drottning i denna grotta.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCZN5M

Källa: https://nynashamn.se/uppleva/se–gora/natur-parker-och-friluftsliv/grottor

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Hålorna i Fruberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Habors klint

Habors klint ligger sydost om Gamleby. Här finns en liten blockgrotta 4 meter lång vid foten av stupet.

Björnungens grotta

Björnungens grotta ligger nordväst om Västervik. Enligt sägnen bodde i denna grotta för länge sedan en övergiven liten björnunge. En annan sägen berättar att grottan används av rövare.

Pukens grotta

Pukens grotta eller Grottorna vid Hovrickeberg är en grotta norr om Västervik. Här finns 3 mindre grottor, 9 meter, 4 meter och 3 meter långa. Vid den största grottan bildar ett överhäng ett förrum och genom en liten öppning i den södra kanten kommer man in i en kupolformad grottsal med 3 meter i diameter.

Hjortvikengrottan

Hjortvikengrottan ligger väster om Västervik. Grottan är 4 m lång och 1,8 m hög längst in. En gammal sägen säger att för länge sedan bodde en björnfamilj här.

Stegeholm

Stegeholm anlades före 1370, sannolikt av kung Albrekt av Mecklenburgs far, hertig Albrekt den store av Mecklenburg, och gavs av honom till tyska riddersmän, till dess alla hertigens besittningar i Sverige övertogs av Bo Jonsson (Grip), vars arvingar ägde det till 1419. Det innehades därefter av Erik av Pommern, Engelbrekts underbefälhavare Jösse Nilsson genomförde 21 september 1434 en misslyckad stormning av borgen. År 1436 belägrades det av Tjustborna under Bo Knutsson (Grip), det gav sig senare till Karl Knutsson (Bonde). Det besatts därefter omväxlande av svensk-separatistiska och unionsvänliga eller dansksinnade hövitsmän. Stegeholms län bestod under unionstiden av Kinda, Ydre och Tjusts härader samt 1485 Norra Vedbo härad. Under Vasatiden räknas sedan enbart Tjust (och i vissa tider det nybildade Tunaläns härad) till länet som också från den tiden hade ett viss beroendeförhållande till Kalmar län. Stegeholm brändes 1517 jämte den dit 1433 flyttade staden Västervik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.