Häradstorpshålorna

Häradstorpshålorna ligger norr om Norrköping. I en brant finns en vågrät spricka som nås via en klyfta i bergssluttningen.

Källa: https://grottor.se/grotta/H%C3%A4radstorpsh%C3%A5lorna

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Häradstorpshålorna

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Höknäsgrottan

Höknäsgrottan ligger norr om Norrköping. Grottan är en blockgrotta och via en smal ingång kommer man in i en sal.

Rövargrottan

Rövargrottan är en grotta väster om Krokek. Grottan är ungefär 20 meter gånger 10 meter och ligger kanten av ett berg.

Dvardalatunneln

Dvardalatunneln är en övergiven järnvägstunnel norr om Norrköping. Tunneln var en del av järnvägen mellan Katrineholm och Norrköping som invigdes 1866. Men den nya sträckningen som invigdes 1964 går i nya tunnlar.

Graversfors gamla tunnel

Graversfors gamla tunnel är en övergiven järnvägstunnel norr om Norrköping. När spåret drogs om 1964 övergavs tunneln.

Hammarbackstunneln

Hammarbackstunneln är en sprängd tunnel som ligger norr om Norrköping. Tunneln är byggd som en del i ett projekt att föra vatten till ett stensliperi nedströms. Troligtvis är tunneln byggt 1843 till 1844.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.