Hassafall

Hassafall är ett vattenfall som ligger söder om Jönköping. Vattenfallet ligger i Sandserydsån som på ungefär 2 km faller 110 meter och bildar flera fall.

Källa: https://www.jonkoping.se/download/18.74fef9ab15548f0b800217d0/1465889786994/58.%20Hassafall%20i%20Sandseryds%C3%A5n%20och%20Kalleb%C3%A4cken.pdf

Karta till Hassafall

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Kapten Elins grotta

Kapten Elins grotta ligger i Bankeryd nordväst om Jönköping längs Vätterns kant. Grottan som även kallats för Capitens kammaren ligger hög upp upp på en brant bergssida. Det är endast möjligt att ta sig till grottan med hjälp av en stege. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/5eef00cc-53c1-4811-9972-21584cacc295

Lundaberget

Lundaberget strax öster om Huskvarna sägs har fungerat som ättestupa. I “Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige” från mitten på 1800-talet berättas: ”På Hakarps egor har man träffat en 24 alnar djup ättestupa med ett altare samt flera ålderdomslemningar.” Följande berättas om klippan i “Anteckningar om svenska qvinnor” från 1864: ”Stake, Karin. I Hakarps socken i […]

Spexeryds gruvor

Spexeryds gruvor är samlingsnamnet för flera mangangruvor i området Ludviksbergsgruvan, Jakobsbergsgruvan & Hohultsgruvan. 1819 hittades mangan i området, därefter skeddes brytning fram till slutet av andra världskriget. Idag finns rester av både byggnader och gruvhål på platsen. Källa: http://uenorrasmaland.blogspot.com/2009/01/manganitgruvan-i-spexeryd.html Källa: http://www.nth.se/foto/spexeryd/

Skomakarens kammare

Skomakarens kammare söder om Jönköping är en skreva i klippsidan. Öppningen till grottan är ganska hög, sedan leder en stege ner i grottan. Det går att krypa vidare in i grottan åt höger och även under där man kom in i grottan. Ödestuguskomakaren var ingen hjälte. Han var inte tapper på något vis och önskade […]

Lönegårdsberget

Lönegårdsberget nordväst om Jönköping sägs varit en ättestupa. Klippan är nästan 60 meter hög och finns omnämnd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige från mitten på 1800-talet som en ättestupa. ”Till åminnelse är denna sten rest af R. E. R. Invid landsvägen midt för Strand står en milsten från Carl XLs eller Carl XIIs […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *