Hässleby Läde

Hässleby Läde är en grotta på Stora Karlsö. Grottan är ca 16 meter djup och 2 till 4 meter bred. I grottan har hittats kulturlager som kan tyda på att grottan varit bebodd och djurben har hittats i grottan.

Källa: https://www.yumpu.com/sv/document/read/51694154/stora-karlso-sodertorns-hogskola

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/6f75b856-151c-42f3-b996-cbcbb703b25d

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Hässleby Läde

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Lasses Grotta

Lasses Grotta ligger på Stora Karlsö. Grottan är åtta meter lång och sju meter bred. Kulturlager som hittats i grottan kan tyda på att grottan varit bebodd.

Lilla Förvar

Lilla Förvar är en grotta som ligger på Stora Karlsö. Grottan är ungefär 12 meter djup och två meter bred. I grottan har arkeologer hittat ett 60 cm tjock kulturlager som tyder på att grottan varit bebodd. Man ska även hittat kermikfragment som kan vara så gamla som järnåldern.

Stora förvar

Stora förvar är en grottan som ligger på Stora Karlsö och är 25 meter djup. Under 1800 talet gjorde utgrävningar i grottan man gjorde många fynd från Stenålder. Något uppseendeväckande så hittade man människoben med tecken på kannibalism. Läs mer här: http://www.storakarlso.se/upplev/rundtur/stora-forvar/

Jungfruhålet

Jungfruhålet är en grott som ligger på Stora Karlsö. Grottan är 22 meter djup och vid arkeologisk undersökning har sotlager påträffats som tyder på att grottan varit en boplats. Det finns även uppgifter om att människoben hittats i grottan.

Fröjels kastal

Norr om Fröjels kyrka står ruinen av en medeltida byggnad, som tolkats som en kastal, trots att den skiljer sig något från de övriga kastalerna på Gotland. Kastalen är kvadratisk, 9,7 meter i sida, och 5,7 meter hög. Den är byggd i skalmurskonstruktion av tuktad kalksten och kvadersten i hörnen. Murarna är 1,7 meter tjocka. Kastalen restaurerades 1961 och är en fornlämning. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6jels_kastal

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.