Herculesgruvan

Herculesgruvan ligger vid Döda Fallet sydost om Hammarstrand. I gruvan bröts det järn med järnhalten ska ha varit låg så arbetet lades ner. Idag finns en ca 10 meter lång gruvgång klar. Idag är gruvan dock avspärrade på grund av ras som inträffat.

Herculesgruvan

Källa: https://www.ltz.se/2010-09-07/berget-rasar-vid-doda-fallet

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/32696e7f-86c2-4327-a55d-98d76780307c

Källa: Eget besök på platsen

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Herculesgruvan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Döda Fallet

Döda Fallet är en fors som sedan 1796 är torrlagd sydost om Hammarstrand. Torrläggningen är ett resultat av ett misslyckat vattenledningsarbete.

Getgrottan

Getgrottan ligger i söder om Ragunda. Grottan fungerade tidigare som skydd för får och getter. Varje år hölls bön vid grottan för djurens säkerhet.

Meåfallet

Meåfallet är ett vattenfall som ligger sydost om Hammarstrand. Man bör gå till fallet från öster, dvs från Indalsälven och uppströms den bäck som skapar fallet.

Ättestupan på Hundberget

Ättestupan på Hundberget ligger vid Bybo sydväst om Hammarstrand.

Boda såg

Boda såg är en övernattningsstuga belägen i Indalsälvens kanotled. Indalsälvens kanotled är en 53 km lång kanotled som sträcker sig från länsgränsen ner till Liden. Kanotleden erbjuder skön paddling i den spektakulära älvdalen med möjligheter till både dags- och flerdagarsturer. På Indalsälvens kanotled finns det rastplatser och platser för inläggning och ilandstigning med eldstäder, ved, övernattningsstugor och tältplatser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.