Herrasängen

Herrasängen, eller Silverlods grotta, ligger nordost om Varberg. I denna grotta sägs Olof Silverlod ha gömt sig efter att ha dödat löjtnant Håård af Segerstad i duell. Detta ska ha inträffat efter Slaget vid Halmstad 1676.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e48b2563-bd69-4673-9bab-3f8b6872a5db

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/stackenas.html

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Herrasängen

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Sjösalen

Sjösalen är en grotta som ligger nordost om Varberg vid den lilla Skärsjön. Grottans ingång ligger så att man måste vada i sjön för att komma in, alternativt att man går på isen under vintern.

Tjuvaklevsgrottan

Tjuvaklevsgrottan ligger i Halland väster om den ligga orten Karl Gustav. Grottan har skapats av att ett stort stycke av klippan lossnat, fallit åt sidan och på så vis skapat en hög men smal grotta.

Lunnafallet

Lunnafallet eller Albäcks vattenfall som det också kallas ligger nordost om Veddinge. Fallet består av flera steg och har en total höjd av ca 50 meter.

Fläskens grotta

Fläskens grotta ligger öster om Varberg. Grottan består av en 8 meter lång spricka i berg som täcks av block. Grottan är en meter bred och öppningen är störst i nordöst.

Smörkulle hål

Smörkulle hål är en grotta öster om Varberg. Grottan är 7.5 meter lång. Efter en smalare ingång kommer man in i en grottsal med en takhöjd på drygt 3 meter. Vidare in finns ytterligare en sal, men med längre takhöjd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.