Herrasängen

Herrasängen, eller Silverlods grotta, ligger nordost om Varberg. I denna grotta sägs Olof Silverlod ha gömt sig efter att ha dödat löjtnant Håård af Segerstad i duell. Detta ska ha inträffat efter Slaget vid Halmstad 1676.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e48b2563-bd69-4673-9bab-3f8b6872a5db

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/stackenas.html

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Herrasängen

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Sjösalen

Sjösalen är en grotta som ligger nordost om Varberg vid den lilla Skärsjön. Grottans ingång ligger så att man måste vada i sjön för att komma in, alternativt att man går på isen under vintern.

Tjuvaklevsgrottan

Tjuvaklevsgrottan ligger i Halland väster om den ligga orten Karl Gustav. Grottan har skapats av att ett stort stycke av klippan lossnat, fallit åt sidan och på så vis skapat en hög men smal grotta.

Näckens grotta

Näckens grotta ligger nordost om Varberg. Grottan består av en sprickgång som är ungefär 4 meter lång. Det berättas att man för i tiden alltid sprang förbi grottan för Näcken brukade sitta där och spela.

Lunnafallet

Lunnafallet eller Albäcks vattenfall som det också kallas ligger nordost om Veddinge. Fallet består av flera steg och har en total höjd av ca 50 meter.

Liastugan

Liastugan är en liten grotta norr om Varberg. Grottan består av en drygt en meter hög och 40 cm bred öppning och är lite drygt två meter lång. Enligt sägnen ska en smed bott i grottan, en person gav smeden en vit skjorta, därefter så tystande smedens slag. Det sägs också att man en gång släppte in en hund i grottan och den kom du ut efter en stund vid Ulvatorp nr. 3

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.