Hjortvikengrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Den är 4 m lång och 1,8 m hög längst in. En gammal sägen säger att för länge sedan bodde en björnfamilj där.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC13C9G

Källa: http://www.tornsfalls.se/gallery_90.html

Karta till Hjortvikengrottan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Björnungens grotta

Björnungens grotta ligger nordväst om Västervik. Enligt sägnen bodde i denna grotta för länge sedan en övergiven liten björnunge. En annan sägen berättar att grottan används av rövare. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC10ERZ Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/709facb3-513b-4f10-a66b-b94661fee95a

Hålorna i Fruberget

Grottan som kallas Hålorna i Fruberget är en sprickgrotta. En nisch som är 4 meter hög och 7 meter berg med öppningen åt öster. 2 meter in i grottan sänks takhöjden till 1-1.5 meter. Enligt en sägen frun som var jättarna drottning i denna grotta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCZN5M Källa: http://www.visitnynashamn.se/download/18.1b53d27e143c084bbc840f6/1462863030013/Grottor+i+Nyn%C3%A4shamn.pdf

Habors klint

Liten blockgrotta 4 meter lång vid foten av stupet. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC10AW2

Stegeholm

Stegeholm anlades före 1370, sannolikt av kung Albrekt av Mecklenburgs far, hertig Albrekt den store av Mecklenburg, och gavs av honom till tyska riddersmän, till dess alla hertigens besittningar i Sverige övertogs av Bo Jonsson (Grip), vars arvingar ägde det till 1419. Det innehades därefter av Erik av Pommern, Engelbrekts underbefälhavare Jösse Nilsson genomförde 21 september 1434 en misslyckad stormning av borgen. År 1436 […]

Rövarhålan

Grottan är 10 meter lång, ganska trång och ligger under en samling av stora stenblock. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1642J

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *