Honolulukojan

Honolulukojan är en öppen raststuga som ligger längs Upplandsleden. Upplandsleden är en vandringsled som sträcker sig genom Uppland och är cirka 448 km lång. Leden går genom skogar, över berg och genom kulturlandskap och är uppdelad i etapper. Honolulukojan ligger på etapp 15 mellan Västland och Marma. Stugan har fyra sängplatser, kamin, bord, bänkar och stolar. Utanför finns två eldstäder med sittbänkar samt ett dass.

Källa: https://www.upplandsstiftelsen.se/tioturer9

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Honolulukojan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Brändöns kolarkoja

Brändöns kolarkoja är en kolarkoja där det går att övernatta. Kolarkojan ligger i Florarna naturreservat. Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar.

Mixanstugan

Mixanstugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största myrområde med omgivande skogar. I reservatet finns det många olika naturtyper. Här finns också många olika djur- och växtarter. Mixanstugan har en kamin, ett bord, två britsar (som går att dra ut när man ska sova) och en våningssäng. Utanför finns torrtoalett, eldstad och vedförråd².

Blocksberget

Blocksberget ligger öster om Skärplinge i norra Uppland. Grotta har skapats av stora stenblock och är sju meter lång och fyra meter bred. Sägnen berättar ett en piga gick och räfsade utanför grottan en söndag. Hon bergtogs då av Blocksgubben för det var ett sabbatsbrott.

Nickbostugan

Nickbostugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Här finns det ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Nickbostugan har en kamin och två väggfasta britsar, varav en är lite bredare. En överslaf med stege och fallskydd. Utanför finns eldstad, vedförråd och torrtoalett.

Risön

Risön är en gård som ligger i Florarnas naturreservat, där det finns en öppen raststuga. Från 1600-talet och framåt bedrevs det under århundraden lantbruk, skogsbruk och djurhållning här. Idag ägs gården av staten och förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Du kan vandra länge genom skog och över myrar på stigar och spänger.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.