Hultaby slott

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hultaby_borgruin.JPG

Borgen var strategiskt placerad vid Emåns inlopp, man hade en vidsträckt utsikt över sjön och eventuella förbipasserande båtar.

Anläggningen består av ett borghus, en inre och en yttre borggård samt ca 19 husgrunder. Den inre borggården omges av en 5 meter hög bröstvärnsmur som delvis är raserad och överväxt med gräs. I muren finns två öppningar, till den stora öppningen leder en yttre monumental stentrappa av skiffer. Trappan rekonstruerades i samband med utgrävningar år 1934–1935 då rester av den ursprungliga trappan hittades.

Sex av husgrunderna är rester efter bostadshus i trä. De andra har en gång varit förrådshus och ladugårdslängor, även de byggda i trä. Genom fynd som hittades vid utgrävningarna 1934–35 har man kunnat datera borgen till år 1250–1350.

Borgen tillhörde riksrådet och riddaren Erengisle Sunesson (Bååt) från senast 1353, då den först omtalas i skriftliga dokument, och fram till hans död 1392. Erengisle Sunesson författade ett flertal brev här och borgen torde ha varit hans huvudgård. Han var på sin tid en av Sveriges mäktigaste män. Borgen brändes förmodligen av Albrekt av Mecklenburgs fogde Henrik av Holstein under 1360-talet, då det förekom inbördes strider mellan de rivaliserande svenska kungarna Magnus Eriksson och Albrekt av Mecklenburg. Men några byggnader måste ha stått kvar då Erengisle Sunesson 1392 skrev sitt testament på “Hultaboda ö”.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hultaby_slott

Karta till Hultaby slott

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Karl-Emils kammare

Kammaren i berget eller grottan, som den också kallas har fått namn efter en fredlös man förmodligen levande under 1600-talet. Han hette Karl Emil. Kammaren eller grottan har också kallats Kamelens kammare. Grottan är icke djup utan är närmast ett rum under stora bergsblock förmodligen sprängda genom inlandsisen ur den bergsrygg som finns i området och […]

Mattias håla

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC48QEF

Sunnerskogs koppargruva

Sunnerskogs koppargruva drevs under 1700- och 1800-talet . Fyndigheten upptäcktes år 1740. Gruvan består av en cirka 60 meter lång stollgång som leder in till ett bergsrum där det vertikala schaktet leder uppåt. Från detta rum så leder flera mindre gångar in i berget. Källa: Eget besök på platsen.

Äsprilla koppargruva

Äsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången finns rester av vad som ser ut att vara två husgrunder. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9c223359-6020-4f8c-ab57-127dbe05f296 Källa: http://froderydsbygden.se/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%B6tterFr%C3%B6n-nr-53-2018.pdf

Skäftesfalls håla

Grottan ligger i norra delen av Skäftesfalls håla som är en förkastningsspricka, en så kallad skura. Grottan 22 meter lång och ligger under ett stort block som lutar mot det fasta berget. En övre ingång leder in i hög lutande sal. En small gång leder brant ner till grottans nedre utgång. Vid högvatten rinner en […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *