Hunnebergsfallet

Hunnebergsfallet är Närkes högsta vattenfall med en fallhöjd på 21 meter. Tidigare fanns här en såg som man fortfarande kan se resterna av. Man bör besöka fallet på våren då det på sommaren bara är en liten bäck.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC100YA_brevens-bruk-hunnebergsfallet?guid=37e58f7e-13ac-4335-9d68-db335d0ad492

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Hunnebergsfallet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Marketorpsgruvan

Marketorpsgruvan är en nerlagd gammal järngruva. Här finns en gruvgång som från början enligt uppgift varit 30 meter lång. Idag kan man gå 10-15 meter in i gången fram till ett igenfyllt gruvhål. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3KP8F_jarngruvan?guid=ac640849-2b5d-4da0-bdfe-31c7eba61f5c Källa: Eget besök på platsen

Kammarbergsgrottan

Även känd som Munkgrottan på Ålanäset. Här övernattade munkarna från Ranninge, vilket tillhörde Julita kloster, när de sysslade med ålfiske. Grottan, utgörs av ett rum som bildats av sammanrasadejättestora klippblock. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC6Q71H Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e960ef01-4831-47bf-94d3-fa423aa5299b

Torkulla kyrka

Torkulla kyrka är en 209 meter lång grotta. Huvudingången leder in i en 10 meter gånger 15 meter stor sal. Från salen finns en utgång åt norr som leder till en sprickgång, via en stor sten som kallas Predikstolen når man en övre våning som kallas Läktaren. Bakom Predikstolen finns en låg krypgång som leder […]

Fläskberget

Grottorna är ett antal smågrottor i en samling block. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VYQ7 Källa: Svenska Grottor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *