Inglamåla gruva

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Den nedre stollgången vid Inglamåla gruva.
Den nedre stollgången vid Inglamåla gruva.

Inglamåla gruva är en järngruva norr om Växjö som drevs mellan år 1740 och 1870. Gruvan består av två dagbrott och ett vertikalt schakt. Enligt uppgift ska gruvan vara 80 meter djup. Två stollgångar leder på olika höjd in i schaktet. Till gruvan hör också en tredje stollgång, men den är inte avslutad och leder bara in i berget.

Fyndigheten gjorde första gången någon gång i slutet på 1730-talet av en malmletare som ska ha hetat Daniel Sundell. 1742 på börjades brytning i gruvan, 1749 tillverkades det första stångjärnet av malm från gruvan.

Det vattenfyllda schaktet och den nedre stollgång vid Inglamåla gruva.
Det vattenfyllda schaktet och den nedre stollgång vid Inglamåla gruva.

Det vertikala schaktet ska vara det första som drevs in i berget. Den övre stollgången ska sedan vara det andra inbrottet som gjordes i berget. I slutet på 1790-talet drev den nedre stollgången in i berget, där denna slutar finns ett rum där man kan se det vattenfyllda schaktet vidare ner i berget. Här fanns tidigare en så kallad hästvandring som användes för att ta upp malm från de djupare delarna.

När den tredjestollgången byggdes är oklart, lika så när hur de två dagbrotten bröts. Driften i gruvan tycks ha upphört efter 1799 då gruvan inte längre levererade någon malm. Under 1950-talet ska marinen ha gjort provsprängningar i gruvan, det oklart exakt var i gruvan detta skedde, men troligtvis i dagbrott eller det djupare schaktet.

En av stollgångarna vid Inglamåla gruva.
En av stollgångarna vid Inglamåla gruva.

Källa: Eget besök på platsen / Skylt på platsen

Källa: Hembygdsbok för västra och mellersta Njudung 1956-1961

Källa: https://www.dykarna.nu/dyklogg/328657.html

Karta till Inglamåla gruva

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Hörnebo skiffergruva

Vid Hörnebo skiffergruva finns tre stycken 15-25 meter djupa skifferbrott. In i brottet kommer du via en 130 meter lång tunnel. När brytning i Hörnebo startade är okänt, men var under andra hälften av 1800-talet som mest intensiv. Framförallt framställdes takpannor av skiffern som bröts vid brottet. Pannorna användes lokalt, men även i Stockholm, Malmö […]

Torastugan

Torastugan är en mindre grotta som bildats under några stora stenblock. Grottan är ungefär 3 meter lång. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/ed7bf6d1-6c9e-4adf-bcd1-259a148a2a22

Gastagropen

Gastagropen är en 120 meter lång ravin norr om Växjö. Ravinen är som bredast ungefär 15 meter och ca 10 meter djup. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/665b72a5-5988-46e6-9f40-a17941f326c1

Äsprilla koppargruva

Äsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången finns rester av vad som ser ut att vara två husgrunder. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9c223359-6020-4f8c-ab57-127dbe05f296 Källa: http://froderydsbygden.se/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%B6tterFr%C3%B6n-nr-53-2018.pdf

Singoallas grotta

Singoallas grotta ligger vid berget Hultaklint som är 290 meter över havet och har utsikt i tre väderstreck och upp till 5 mils räckvidd. Rastplats med bord, bänkar och soptunnor. Här utspelar sig slutet i Viktor Rydbergs roman om kärlekshistorien mellan riddaren Erland Månesköld och zigenarflickan Singoalla. Rydberg var i unga år informator på Berg […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *