Jyta Sköra

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Jyta sköra är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1DNQH

Källa: https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/djur-och-natur/naturvardsplanen/naturvardsplan-omrade-74-jyta-skora.pdf

Karta till Jyta Sköra

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Havsgrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC36TDY

Tjuvastugan

Tjuvastugan är en sju meter lång grotta. Om grottan berättas att den siste mannen att avrättas på avrättningsplatsen i Kungsbacka, använde denna grotta som gömställe. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d4e33ce5-aa19-447a-98c7-db54660403c8

Grottan vid Stora Björnås

Grottan vid Stora Björnås ligger sydost om Kungsbacka i Äskhults naturreservat. Grottan ligger under ett stort flyttblock. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc17d4/1531384880505/Uppt%C3%A4ck%20naturen%20i%20Halland%202018%20webb.pdf

Grottan på Vendelsö

Grottan på Vendelsö ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Grottan är en strandgrotta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VB3D_vendelso-3?guid=0299fd34-9cba-446c-b01a-ffe6b5237ea7 Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Kärrbogrottan

Grottan är ca 2,5 m lång, 1 m bred och 1,4 m hög. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1ZYWM

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *