Kammarsten

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Kammarstenen ligger på gården Ånhammars mark öster om Malmköping. Kammarsten är ett enormt flyttblock, som förts till platsen av inlandsisen. Flyttblocken är fullt av sprickor och gångar stora nog att krypa igenom.

Enligt sägnen har det dock gått till på ett helt annat sätt. Det sägs nämligen att det var en jätte, som när han fick se att man hade byggt en kyrka i Gryt, blev så arg att han tog en sten för att kasta på kyrkan. Lyckligtvis missade han målet och sedan den dagen ligger Kammarsten på denna plats.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCWNED

Källa: https://www.gnesta.se/kulturfritid/naturochfritid/naturtips/naturtips/blaklockornaochkammarstenen.5.7add334312a3c386013800015.html

Karta till Kammarsten

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Bågberget

Bågberget ligger vid Horsbetslet längs Sörmlandsleden öster om Malmköping. Detta kan kanske inte kallas en grotta, utan det är en naturlig bro i urberget. Källa: https://twitter.com/bevakarn/status/1254121636867047424 Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf Källa: https://www.stenvalvbroar.se/s%C3%B6dermanlands-l%C3%A4n/flen-29483079

Kalkbro

Kalkbro är ett nerlagt kalkbrott. Hela brottet liknar en stor oval gryta i berget med en djup ravinliknande bergsskärning som är ingången söderifrån. Denna “ravin” blev filmkuliss i filmen Ronja Rövardotter från 1984 när Mattis rider och letar efter Ronja. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkbro

Klubba kyrka

Klubba kyrka ligger på en halvö i sjön Båven väster om Gnesta. Grottan består av bergssprickor som kan nås genom flera ingångar. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/2b53c6db-f66b-48cd-a6fc-7fa1a8cb33a1 Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf Källa: https://www.gnesta.se/kulturfritid/naturbadochfritid/naturtips/naturtips/gnestasundrevarld.5.4a4a192e11667b71c1480002019.html

Smedstorpsgrottan

Smedstorpsgrottan ligger vid Smedstorp nordväst om Malmköping. Grottan ska varen en de största i Sörmland. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC43A5T Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf

Mörtsjö grotta

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCJ6H4 Källa: https://www.gnesta.se/kulturfritid/naturochfritid/naturtips/naturtips/gnestasundrevarld.5.4a4a192e11667b71c1480002019.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *