Kanske gruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/b14a087b-3fc5-4f1a-acc6-a60ccb0c9e70

Karta till Kanske gruva

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Tullbergs grotta

Tullbergs grotta ligger väster om Älmhult. På slutet av sjuttonhundratalet fanns en man som hette Tullberg. Han blev felaktigt anklagad för stöld och uttalade "Är det så att jag blir beskylld för att vara tjyv, så ska jag bli en tjyv." Han kom till området kring Göteryd där han under tid gömde sig i en grotta. Det blev slutligen en belöning för den som kunde gripa honom. Belöningen intresserade många i göterydstrakten och vid trettio års ålder blev han skjuten och nedstucken med kniv under en gran i göterydsområdet. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC77G5M Källa:

Trollhålan

Trollhålan är en grotta mellan Osby och Älmhult. Sägnen berättar att ett par ingenjörer hade sprängt omkring hålan och påträffat en järndörr, som ledde in i berget. Ingenjörerna dog därefter p.g.a. en olyckshändelse.

Kvarnbackagrottan

Kvarnbackagrottan är en mindre grotta öster om Osby. Grottan är en blockgrotta som sägs ha varit ett gömställe för snapphanar.

Smörhålan

Smörhålan är en mindre grotta öster om Osby. Enligt sägnen ska grottan använts av Snapphanar för att förvara mat och proviant.

Grydå kanal

Grydå kanal grävdes runt år 1860 med avsikt att sänka vattennivån i bland annat Rolstorpssjön. Syftet med sänkningen var att frilägga mer odlingsmark. Kanalen är ca 1250 meter lång och 1,5 meter bred. En sträcka är överbyggd och kallas Grydå tunnel. Tunneln är kallmurad och är 36 lång, 1,6 meter bred och 1,4 meter hög. Kanalen har även använts till flottning till sågverket vid Stora Björkeröd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.