Kärrbogrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Grottan är ca 2,5 m lång, 1 m bred och 1,4 m hög.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1ZYWM

Karta till Kärrbogrottan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Börsås grottan

Börsås grotta eller Börsås hål är en blockgrotta sydost om Göteborg som har bildats av nedrasade stenblock. Mellan blocken och bergssidan finns ett mellanrum, som utgör själva grottan. Det påstås att grottan varit ett gömställe under orostider. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCGAN7 Källa: https://landvetterstrovare.wordpress.com/2018/09/09/grottaventyr-i-borsasberget/ Källa: https://www.molndal.se/download/18.53808c8a15893b2273115ab2/1553600274278/B%C3%B6rs%C3%A5sberget_Skylt_193_124_1242_125_194_195.pdf Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/108e2e15-efa1-43b3-8d42-fc81bee37fae

Tjuvastugan

Tjuvastugan är en sju meter lång grotta. Om grottan berättas att den siste mannen att avrättas på avrättningsplatsen i Kungsbacka, använde denna grotta som gömställe. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d4e33ce5-aa19-447a-98c7-db54660403c8

Grottan vid Stora Björnås

Grottan vid Stora Björnås ligger sydost om Kungsbacka i Äskhults naturreservat. Grottan ligger under ett stort flyttblock. Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc17d4/1531384880505/Uppt%C3%A4ck%20naturen%20i%20Halland%202018%20webb.pdf

Jyta Sköra

Jyta sköra är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1DNQH Källa: https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/djur-och-natur/naturvardsplanen/naturvardsplan-omrade-74-jyta-skora.pdf

Ramhultafallet

Ramhultafallet är ett vattenfall som ligger öster om Kungsbacka. Här faller Ramnån över brantare terräng ner i sjön Lygnern. Vattenfallet är i flera etapper och har en total fallhöjd på omkring 50 meter. Enligt berättelsen ska gränsen mellan Sverige och Danmark ha gått här på 1200-talet. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ramhultafallet Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/947b34ed-3eca-467e-afa6-4d113314d8ee Källa: https://lokalhelhet.se/ramhultafallet/ Källa: https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/vattenfall/ramhultafallet/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *