Klubba kyrka

Klubba kyrka ligger på en halvö i sjön Båven väster om Gnesta. Grottan består av bergssprickor som kan nås genom flera ingångar.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/2b53c6db-f66b-48cd-a6fc-7fa1a8cb33a1

Källa: https://speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf

Källa: https://www.gnesta.se/kulturfritid/naturbadochfritid/naturtips/naturtips/gnestasundrevarld.5.4a4a192e11667b71c1480002019.html

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Klubba kyrka

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Klubba grotta

Klubba grotta ligger på en udde i sjön Båven väster om Gnesta. Grottan som är 20 meter lång är trång och lerig.

Bågberget

Bågberget ligger vid Horsbetslet längs Sörmlandsleden öster om Malmköping. Detta kan kanske inte kallas en grotta, utan det är en naturlig bro i urberget.

Kammarstenen

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCWNED Källa:

Alsgruvan

Namnet syftar på hemmanet Al på vars mark gruvan finns. Al tillhör säteriet Mälby. I Alsgruvan bröt man koppar- och nickelmalm på 1800-talet och i början av 1900-talet. Gruvan består av en ca 100 meter lång stollgång, ett ganska stort men inte särskilt djupt gruvschakt samt några påbörjade gruvorter. Underbyggnaden till rälsvägen där man fraktade malm och gråberg på vagnar finns kvar. https://www.instagram.com/p/B-RtcHClky7/?utm_source=ig_web_copy_link

Kalkbro

Kalkbro är ett nerlagt kalkbrott. Hela brottet liknar en stor oval gryta i berget med en djup ravinliknande bergsskärning som är ingången söderifrån. Denna "ravin" blev filmkuliss i filmen Ronja Rövardotter från 1984 när Mattis rider och letar efter Ronja. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkbro

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.