Kungens jaktstuga

Kungens jaktstuga är en övernattningsstuga som ligger i Sankt Anna naturreservat. Sankt Anna naturreservat ligger längst ut i Sankt Anna skärgård och domineras av vidsträckta marina grundområden som hyser en mångfald av olika marina miljöer såsom laguner, rev, musselbankar, ålgräsängar och blåstångsbälten.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/sankt-anna-naturreservat.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Kungens jaktstuga

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Stegeborg

Stegeborg, öster om Söderköping, är en borg vars äldsta delar är uppförda i början av 1200-talet. Den äldsta delen av borgen är ett fyrkantigt tegeltorn i sydöstra hörnet. En enkel bostadsborg tillkom under 1300-talet, utbyggd och kompletterad med en ringmur och ett rundtorn i väster. Under 1500- och 1600-talen byggdes anläggningen ut, särskilt mycket under Johan III:s tid, då rundtornet fick sin nuvarande höjd. Dessutom tillkom i norra längan en slottskyrka. Flera av Vasakungarna bodde gärna på Stegeborg som 1652–1689 uppläts åt pfalzgrevarna Johan Kasimir (död 1652) och Adolf Johan. Kronan lät under 1730-talet sälja slottet till byggnadsmaterial. Nedervåningens kraftiga murverk skyddade den mot utplåning. Fram till 1689 var slottet centrum för östgötaskärgårdens lokalförvaltning. Nya slottet, en vitputsad trevåningsbyggnad i klassicistisk stil, beläget vid den tidigare södra kungsladugården, byggdes 1806.

Stegeborgsgrottorna

Stegeborgsgrottorna ligger vid campingplatsen norr om Stegeborg. Grottorna är blockgrottor med en längd av 24 meter och ligger i en rasbrant.

Nartorps gruva

Nartorps gruva är en järngruva där brytningen startade 1817. Fram till 1927 pågick brytning då gruvan lades ner.

Eskils grotta

Eskils grotta eller Grottan vid Brevik som den också kallas ligger öster om Söderköping. Grottan är en fem meter lång blockgrotta.

Kabbelgruvan

Kabbelgruvan, även kallad Bolagsgruvan, är en gammal kobolt- och koppargruva sydväst om Nyköping. Gruvan var i drift från någon gång på 1700-talet fram till 1822. Källa: http://pappag35.blogspot.com/2016/05/rekognosering-pa-sormlandsledens-etapp.html Källa: https://www.hembygd.se/tunaberg/plats/17603/text/7908

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.