Kungsgrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Kungsgrottan ligger vid foten av Snapphanehyllan i Hjärne naturreservat norr om Varberg. Grottan har fått sitt namn efter att Oskar II och kronprins Gustav Adolf besökt platsen och skrivit sina namn i grottan.

Källa: http://ronnyvonfrankeinsteinsvandringstips.se/2016/june/naturreservat-hjorne-med-snapphanegrottorna.html

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%B6rne_naturreservat

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/hjorne.html

Karta till Kungsgrottan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Borrås skåra

Borrås skåra är bergsskåra som är 10 meter djup, mellan 0.5 och 2 meter och 100 meter lång. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning. Nära skårans ena ände finns en stor sten fastkilad ungefär en och en halv meter över marken. Det sägs att stenen ramlar ner på den som […]

Grottan på Vendelsö

Grottan på Vendelsö ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Grottan är en strandgrotta. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1VB3D_vendelso-3?guid=0299fd34-9cba-446c-b01a-ffe6b5237ea7 Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Havsgrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC36TDY

Björngrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC31CDZ

Herrasängen

Herrasängen, eller Silverlods grotta, ligger nordost om Varberg. I denna grotta sägs Olof Silverlod ha gömt sig efter att ha dödat löjtnant Håård af Segerstad i duell. Detta ska ha inträffat efter Slaget vid Halmstad 1676. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e48b2563-bd69-4673-9bab-3f8b6872a5db Källa: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/varberg/stackenas.html Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863341/FULLTEXT01.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *