Lilla Stolan

Lilla Stolan

Lilla Stolan är resterna av en gruva där ett försök gjordes i början av 1900-talet att bryta kolm för att fram ställa uran och radium. Våren 1909 bildades AB Kolm för syftet. Parallellt var tanken också att ett kalkbruk skulle drivas.

Lilla Stolan

Tyvärr visades det sig att metoden för att utvinna radium inte var tillförlitlig och dessutom visades sig Kolmen ha lägre radiumhalt än först beräknats. Detta resulterade i att redan 1911 upphörde verksamheten.

Om man följer vandringsleden rakt fram från parkering så leder den fram till den labyrint av gruvgångar som finns kvar.

Lilla Stolan

Källa: https://www.platabergensgeopark.se/portfolio/lilla-stolan/

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Lilla Stolan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Björnidet

Björnidet är en mindre grotta som ligger nordväst om Skövde. Grottan är ungefär tre meter djup och det sägs att grottan en gång fungerat som björnide.

Silverfallen

Silverfallen är ett antal vattenfall där vattnet i karlforsbäcken rinner utför bergskanten på Billingen. Den sammanlagda höjden är 60 meter. Några av fallen är större och dramatiska medan andra är mindre och rogivande.

Djupedalsgrottan

Djupedalsgrottan ligger öster om Götene. Grottan är en blockgrotta som bildas av två mot varandra vinklade flyttblock.

Vristulven

Vristulven är en sjö nordost om Götene där det finns en liten grotta på en ö.

Tjuvåmmen

Tjuvåmmen är en grotta som ligger sydväst om Mariestad. Om grottan berättas att har bodde tolv rövare som stal kyrkdörren på Lugnås gamla kyrka. De ska även ha rövat bort en vallflicka och höll henne fången i sju år innan hon lyckades fly.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.