Lomstorp

Lomstorp är en övernattningsstuga belägen längs Finnskogsleden. Finnskogsleden är en vandringsled som går mellan Morokulien på gränsen mellan Eidskog och Eda i söder, och Søre Osen i Trysil i norr. Den är cirka 240 kilometer lång och går genom Finnskogen både på norsk och svensk sida av gränsen. Leden kryssar Bogsälven vid Mitandersfors och stiger upp genom skogen till Bengtstorp. Därifrån i lätt fint skogsterreng fram till Lomstorp i nordenden av sjön Lomsen. På plats finns det möjlighet till att grilla och övernatta och njuta av utsikten!

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC8R36W_lomstorp-raststuga

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Lomstorp

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Storskalla

Storskalla är en övernattningsstuga belägen på berget Storskallen i Smedserud i Rådom. Berget har en vandringsled på 1.5 km till en allmän stuga på bergstoppen som byggdes 1988 av några ortsbor. På plats finns det möjlighet till att grilla och övernatta och njuta av utsikten! Berget Storskallen är beläget i Värmland och är känt för sin vackra natur och möjligheter till friluftsliv.

Gåstjärnskojan

Gåstjärnskojan är en övernattningsstuga som ligger i Finnskogsleden i Värmland. Finnskogsleden är en vandringsled som går mellan Morokulien på gränsen mellan Eidskog och Eda i söder och Søre Osen i Trysil i norr. Leden är cirka 240 km lång och går genom Finnskogen både på norsk och svensk sida av gränsen.

Lafallhöjden

Lafallhöjden är en övernattningsstuga som ligger längs Gunnarskogsleden. Gunnarskogsleden är en 41 km lång vandringsled som utgår från Larstomta i Gunnarskog och hela turen tillbaka till startpunkten är 41 km lång. Längs leden finns ett utsiktstorn, vindskydd för övernattning, ödegårdar och Lafallhöjden, ett högt beläget finntorp med rik flora och slåtterängar.

Källargruvan

Källargruvan är en gammal koppargruva, idag går det att ser vackra utfällningar i den gamla gruvan. Här finns flera stollöppningar in i gruvan.

Mångshöjden storgruva

Mångshöjden storgruva ska enligt uppgift redan varit i drift 1564. Främst bröts här Kopparmalm, men även järnmalm. Verksamheten var igång till år 1900 då gruvan lades ner. Idag finns här en vandringled kallad Gruvrundan som förutom Storgruvan går förbi Källargruvan, Kattgruvan och Asphöjdsgruvan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.